Strategický partner má podtatranským vodárom pomôcť zabezpečiť rozvojové zámery

22.05.2006 Poprad

Poprad 22. mája (TASR) - Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) plánuje do roku 2015 zásobovať pitnou vodou 90 % obyvateľov regiónu a dosiahnuť 70-% podiel...
Poprad 22. mája (TASR) - Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) plánuje do roku 2015 zásobovať pitnou vodou 90 % obyvateľov regiónu a dosiahnuť 70-% podiel napojenia na verejnú kanalizáciu, čo predpokladá investície v objeme 10 miliárd Sk.

Ako dnes na tlačovej besede v Poprade informoval generálny riaditeľ
PVS Vladimír Pastorek, nedostatok prostriedkov na rozvojové aktivity
riešili vstupom strategického partnera do dcérskej spoločnosti -
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (PVPS). Víťazom
výberového konania sa stala francúzska spoločnosť Veolia Water, ktorá
ponúkla za akcie PVPS 400 miliónov Sk a ďalšie benefity pre región.
Zmluva o prevode 100 % balíka akcií je pripravená na podpísanie.
S riešením súhlasili aj samosprávy ako akcionári PVS.
Ako konštatovali prítomní starostovia, nepredpokladajú dramatický rast
cien vody. Zohľadňovať by sa mala iba miera inflácie.
\" Rozhodnutie o cene vody bude na Úrade pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO). Návrh predloží prevádzková spoločnosť (PVPS)
materskej spoločnosti, teda PVS, \" vysvetlil mechanizmus cenotvorby
generálny riaditeľ. Na margo rozhodnutia o strategickom partnerstve
uviedol, že si ho vyžiadal intenzívny rozvoj infraštruktúry plánovaný
na roky 2007-2013. Podstatnú časť zdrojov chcú získať zo štrukturálnych
fondov, ale časť musí zabezpečiť PVS. Zisk spoločnosti však nepokryje
požiadavky na spolufinancovanie investícií a ani akcionári, teda mestá
a obce, nedisponujú potrebnými zdrojmi.
\" Všetky mechanizmy tvorby cien sú zakotvené v návrhu
zmluvy. Minimalizovali sme riziká, \" potvrdil predseda Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí a primátor Spišskej Belej
Štefan Bieľak. Starosta Štrby a predseda Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora doplnil, že zmluva garantuje v 9-člennej
dozornej rade 4 miesta pre regionálne združenia samospráv a 3 pre
zástupcov PVS. Ostávajúce 2 miesta bude mať strategický partner. Sýkora
pripomenul, že vodovod musia mať všetky obce nad 2 000 obyvateľov.
Vyplýva to z členstva SR v Európskej únii.
Podtatranská vodárenská spoločnosť bola založená 1. mája
2003, jej základné imanie je 1,626 miliardy Sk. Pôsobí na území 6
okresov - Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a
Gelnica.
 

Vyberte región