Colníci a inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie odhaľovali porušovanie práv

24.05.2006 Prešov

Na základe rozkazu riaditeľa Colného úradu Prešov vykonali stanice colného úradu monitoring v predajniach s textilom a obuvou, so zameraním na porušovanie pr...
Na základe rozkazu riaditeľa Colného úradu Prešov vykonali stanice colného úradu monitoring v predajniach s textilom a obuvou, so zameraním na porušovanie práv duševného vlastníctva. Na základe poznatkov získaných predmetným monitoringom sa dňa 3. apríla 2006 uskutočnila z podnetu Colného úradu Prešov súčinnostná kontrolná akcia, so zameraním na porušovanie práv duševného vlastníctva.

Akcie sa zúčastnili inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove a zástupcovia oprávnených osôb: Adidas International Merketing BVa Adidas – Salomon AG, Nike International Ltd. a PUMA AG Rudolf Daster Sport. Kontrolnej akcie sa aj napriek osloveniu colným úradom nezúčastnili oprávnené osoby: Nokia Oyj, Nokia Corporation a Sony Ericsson Mobile Communications AB. V rámci kontrolnej akcie bolo vykonaných celkovo 20 kontrol, pričom pri 8 kontrolách bolo zistené porušenie práv duševného vlastníctva. Jednalo sa o zistenie predaja falzifikátov značiek ADIDAS, PUMA, HONDA, NIKE, REEBOK, CHAMPION. Na základe predložených dodacích listov a výpovedí majiteľov predajní bol zistený dodávateľ predmetného tovaru so sídlom v Košiciach, u ktorého prešovskí a košickí colníkmi v spolupráci s inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach vykonali kontrolu. Pri tejto kontrole boli zistené falzifikáty: 42 ks športových súprav s vyobrazením zn. ADIDAS a 9 ks pánskych športových búnd s vyobrazením zn. HONDA. Kontrolami bol zistený predaj 2 ks plecniakov, 44 ks športových súprav, 10 športových búnd, 63 párov ponožiek, 13 párov obuvi, 3 ks tričiek, 8 ks pulóvrov, 8 ks teplákových súprav a 3 ks blúzok falzifikátov vyššie uvedených značiek. O uvedených zisteniach boli spísané úradné záznamy a prípady boli postúpené na ďalšie konanie inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie. V zmysle tovaroznalca Adidas Slovakia s.r.o. , vznikla za predaj falzifikátov zn. ADIDAS: 2 ks plecniaka, 2 ks športových súprav, 42 ks detských športových súprav, 2 ks tričiek a 8 ks teplákových súprav, obchodná strata značke ADIDAS vo výške 110.240. -Sk. Za prejav úcty môžu colníci a inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie považovať ďakovné listy spoločností Adidas Slovakia, s.r.o. a ABL, a.s. ako zástupcu vlastníka ochrannej značky PUMA. Uvedené informácie nám poskytla Zuzana Kožušková, colníčka poverená výkonom činnosti regionálneho hovorcu Colného úradu Prešov.
 

Vyberte región