KONVERGENCIE 2006

25.05.2006 Prešov

7.ročník medzinárodného festivalu komornej hudby KONVERGENCIE, sa tohto roku rozšíril o ojedinelé podujatie regionálneho charakteru – Prehliadku region...
7.ročník medzinárodného festivalu komornej hudby KONVERGENCIE, sa tohto roku rozšíril o ojedinelé podujatie regionálneho charakteru – Prehliadku regionálnych telies komornej hudby.

Festival Konvergencie existuje už siedmy rok (od roku 2000). Od svojho vzniku sa pevne etabloval v hudobnom živote Slovenska ako špičkové podujatie s progresívnou a kreatívnou dramaturgiou. Hlavným programom festivalu je komorná hudba – klasická aj súčasná – obohatená o alternatívne žánre a štýly. Konvergencie sú financované z prevažnej časti zo súkromných, či grantových zdrojov, s podporou MK SR. Tento festival komornej hudby, spojený s Prehliadkou regionálnych komorných telies, sa bude konať už v júnovom termíne v mestách Košice a Prešov (vyvrcholí v septembri v Bratislave). Zámerom festivalu nie je len ponúknuť interpretačné umenie renomovaných umelcov, ale dať príležitosť komorným telesám, pôsobiacim na východe krajiny. Hlavnou témou podujatia je upriamiť pozornosť na nie najľahšiu koncertnú činnosť a dlhoročnú existenciu malých komorných telies, ktorým je v rámci festivalu aj ponúknutá možnosť konfrontovať svoje umenie s renomovanými a zahraničnými umelcami. Hudobníci z oboch miest sa predstavia 9.6.2006 o 17.hod. v Mestskej sále historickej Radnice v Košiciach prehliadkou telies komornej hudby súborov Ad libitum v zložení : E. Štenková, J. Komišák, L. Kmiť, V. Kormošová, voľné združenie hudobníkov pôsobiacich v Košiciach a dlhé roky známym košickým kvartetom, ktoré prešlo niekoľkými štádiami existencie, dnes Quartett Cassoviae v zložení M. Kyjovský, Š. Demeter, P. Olejár, M. Červenák. Nasledujúci deň sa prehliadka komorných telies uskutoční v Prešove, kde sa 10.6.2006 o 16.30 hod. v Kolégiu Evanjelickej cirkvi a.v. predstavia súbory Musica historica Prešov, súbor venujúci sa starej hudbe na dobových nástrojoch v zložení D. Leščenková, K. Ganzerová, K. Medňanský a Brass Quintett v zložení M. Majoroš, A. Horkel, M. Leško, M. Berčík, J. Mičko, zoskupenie hudobníkov, ktorých motivoval rozpad orchestra DJZ v Prešove ku vlastnej koncertnej činnosti. Obe podujatia vyvrcholia o 19.hod. Konvergenciami, v programe vystúpia umelci s medzinárodnou pôsobnosťou: I. Karško, I. Pristašová, S. Tandree, J. Lupták, V. Kočí. Peknou symbolikou podujatia je fakt, že dvaja umelci Igor Karško a Vladan Kočí sú úzko spojení s oboma mestami, obaja sú prešovskí rodáci, I. Karško študoval husle na košickom Konzervatóriu a violončelista V. Kočí sa do Košíc neustále vracia ako sólista Štátnej filharmónie. V rámci prehliadky i v Konvergenciách odznejú diela svetovej i domácej komornej hudby, diela od baroka až po súčasníkov. V rámci Konvergencií (a Roku slovenskej hudby) odznejú diela slovenských skladateľov Vladimíra Godára a Petra Zagara. Organizátormi tohto sviatku komornej hudby, ktorá má na území Slovenska historicky podloženú tradíciu je Spoločnosť pre komornú hudbu – Konvergencie, jej riaditeľom je violončelista Jozef Lupták z Bratislavy a Občianske združenie Allegro, ktoré zastupuje Viera Kormošová z Košíc. Renáta Kočišová
 

Vyberte región