Premiér Dzurinda je spokojný s tým, ako dopadla fiškálna decentralizácia

29.05.2006 Stropkov

Stropkov 29. mája (TASR) - Spokojnosť s tým, ako dopadla fiškálna decentralizácia, vyjadril dnes v Stropkove predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. \" Lepši...
Stropkov 29. mája (TASR) - Spokojnosť s tým, ako dopadla fiškálna decentralizácia, vyjadril dnes v Stropkove predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. \" Lepšie, ako som sa nádejal, \" doplnil. Podľa neho aj preto v súčasnosti vládne dôvera medzi vládou a samosprávou.

Premiér pochválil situáciu vo výbere daní a povedal, že
takto získané peniaze idú v mestách a obciach racionálnym smerom. \" Na
dedinách a mestách vidieť, že sa viacej stavia, rekonštruuje, \"
poznamenal Dzurinda. Treba ešte zlepšiť situáciu vo výstavbe čistiarní
odpadových vôd a kanalizácie. Podľa premiéra z reformy verejnej správy
už veľa úloh na riešenie nezostalo.
Predstavitelia miestnej samosprávy okresu Stropkov na
pracovnom stretnutí žiadali Dzurindu zlepšiť situáciu vo financovaní
škôl v podhorských obciach. Chcú, aby vláda zohľadnila fakt, že v
takýchto regiónoch - aj ako je okres Stropkov - je dlhšia vykurovacia
sezóna a zvyšuje to výdavky samospráv na chod škôl.
V okrese Stropkov je 42 obcí s priemerným počtom 234
obyvateľov. Vytvára to špecifické podmienky pre fungovanie samosprávy.
Viacerí starostovia informovali premiéra o finančných problémoch, ktoré
im spôsobili neúspechy so žiadosťami o zdroje z eurofondov. Starosta
obce Chotča Štefan Gima navrhol, aby sa o peniaze z eurofondov
uchádzali len veľké obce, ktoré sú schopné uniesť bremeno
spolufinancovania projektu s Európskou úniou (EÚ). Malé obce by mali
byť naďalej viac podporované zo štátneho rozpočtu SR. Dzurinda to uznal
ako racionálnu myšlienku, ale zároveň zdôraznil, že ani zo štátneho by
sa nemalo podporovať niečo neefektívne a neživilo to, čo nie je
perspektívne. Podľa neho je napríklad luxus materská škola v každej
malej obci. Dodal tiež, že na účel podpory menších obcí je už zriadená
grantová schéma Obnovme si svoj dom.
Dzurinda konštatoval, že peňazí, ktoré prídu z rozpočtu
EÚ, bude veľmi veľa. Upriamil pozornosť starostov na to, aby svoje
žiadosti mali v prvom rade podopreté jasnými vlastníckymi vzťahmi k
pozemkom či budovám, ktoré sú predmetom rozvojových projektov obcí.
 

Vyberte región