Prešovský REVIC začal realizovať projekt štúdie o nakladaní s biomasou

26.06.2006 Prešov

Prešov 26. júna (TASR) - Územia s rozlohou asi 110 000 štvorcových kilometrov, čo je dvojnásobok plochy Slovenska, sa dotkne Štúdia komplexného nakladania s ...
Prešov 26. júna (TASR) - Územia s rozlohou asi 110 000 štvorcových kilometrov, čo je dvojnásobok plochy Slovenska, sa dotkne Štúdia komplexného nakladania s biomasou v spoločnom prihraničnom regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.

Hlavný žiadateľ a koordinátor projektu na medzinárodnej úrovni nezisková organizácia (n. o. ) REVIC - Regionálne vzdelávacie a informačné centrum v Prešove - získalo na jeho realizáciu podporu od Európskej únie (EÚ) v rámci rozvojového Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina v prepočítanej celkovej sume vyše 10 miliónov Sk. Maďarský projektový partner ZDAF so sídlom v Sárospataku dostal rovnakú sumu, ukrajinskému partnerovi - regionálnej rozvojovej agentúre Transcarpathia z Užhorodu - patrí necelých 6 miliónov Sk (asi 150 000 eur).
Úvodná trojdňová konferencia k projektu, ktorej hlavným zmyslom je dohoda metodiky spracovania štúdie s využitím poznatkov expertov z vysokoškolského prostredia a výskumných ústavov sa začala dnes v Prešove. Posudzujú na nej také otázky, ako je energetická legislatíva a dotačná politika, programy na podporu úspor energie a možnosti financovania, skúsenosti s využitím biomasy, projektovanie prevádzky na biomasu.
Projektový manažér Rastislav Filičko z REVIC na prezentácii projektu pred médiami povedal, že štúdiu spracujú presne podľa regulatív platných v EÚ. Otázkou biomasy sa zaoberajú bezmála 5 rokov, zahraničných partnerov hľadali približne 2 roky. Zmluvu o realizácii projektu do apríla 2008 napokon podpísali v máji t. r.
Nakladanie s biomasou je jednou z ciest, ako riešiť alternatívne zdroje energie. Slovensko je v tomto procese na začiatku. Kým napríklad vo Švédsku je súčasný podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energie 19 %, v SR ide len o symbolické 1 %. Filičko očakáva, že sa podarí naplniť hlavný cieľ projektu - vytvoriť systémovú štúdiu nakladania s biomasou ako základ efektívneho využívania biomasy na báze dreva i rastlín v lokálnej energetike. Mimo stanoveného rámca projektu počítajú, že v 9 typoch dotknutého územia, ktoré tvoria dva kraje na východnom Slovensku, dve susediace župy v Maďarsku a Zakarpatská oblasť na Ukrajine, sa im podarí postaviť tri kotolne ako prototypy možného riešenia.
Riaditeľ užhorodskej agentúry Valerij Hriščenko vidí v účasti na projekte aj možnosť rozvíjania prihraničných vzťahov.
(1 EUR = 38,298 SKK)
 

Vyberte región