Na Hanigovskom hrade našli aj sekeru so 40-centimetrovým ostrím

14.09.2013 Sabinov

Milpoš 14. septembra (TASR) - Na Hanigovskom hrade nad obcou Milpoš v Sabinovskom okrese od júna pracuje 12 nezamestnaných na obnove pozostatkov hradu, o ktorom ešte pred tromi rokmi ľudia takmer nevedeli. Teraz sem chodia turisti najmä z Česka, Poľska a Maďarska. Viac ako 20.000 eur dalo na obnovu Ministerstvo kultúry SR a viac ako 40.000 Európsky sociálny fond.

„Na hrade robíme už tri roky, ale projekt funguje prvý rok. Dva roky sme obnovovali hrad ako dobrovoľníci, ale aj tak sa urobil kus roboty. Tiež sa murovalo, robili sa výskumy a podporovali to ministerstvo kultúry a firemní donori. Momentálne robíme archeologický výskum brány a predbránia paláca, architektonicko-historický výskum a konzervačné či murárske práce. Tiež prebieha revitalizácia priestoru podhradia, klčovanie kríkov a vytváranie oddychových zón,“ pre TASR povedal riaditeľ občianskeho združenia Novum Castrum Igor Pribula.

Na Hanigovskom hrade prebieha výskum, ktorý schválil Krajský pamiatkový úrad. Dokončili sa archeologické práce v bráne, ktoré sa podľa Pribulu začali ešte minulý rok a uskutočňuje sa výskum pod východnou stenou paláca.

Archeológ Mário Comisso hovorí, že tu našli aj veľmi zaujímavé predmety ako napríklad sekeru so 40-centimetrovým ostrím, sedílie, teda akési stredoveké lavice zakomponované do architektúry brány, strelky, keramiku, podkovy, mince, kachlice a články okien či dverí.

„Najcennejšie, čo sme tu našli, je portál brány z pieskovca a ak sa podarí, chceli by sme ho zrekonštruovať a osadiť,“ popisuje Comisso.

Práce na hrade by mali pokračovať do konca novembra a podľa Pribulu zatiaľ idú podľa plánu. Momentálne začali finálnu etapu murovacích prác, keďže murovať môžu už len do konca septembra. Chceli by dokončiť hradný múr. Potom by mal na hrade prebiehať ešte archeologický prieskum a ďalšie úpravy terénu. Po dokončení výskumu by chceli jeho výsledky predstaviť obyvateľom z okolia, kde si budú môcť všetci pozrieť aj nálezy z Hanigovského hradu.

„Úžasné na obnove je, že sa opraví hrad, aj to, že to robia ľudia z tohto regiónu. Ich deti už nebudú ničiť tento hrad, keď vedia, že toto muroval môj otec alebo dedo,“ hovorí o prínose projektu archeológ M. Comisso.
 
 
 

Vyberte región