PSK prijme od EIB úver v maximálnej výške 1,3 miliardy Sk

27.06.2006 Prešov

Prešov 27. júna (TASR) - Úver v maximálnom objeme 1,3 miliardy Sk bude môcť prijať Prešovský samosprávny kraj (PSK) od Európskej investičnej banky (EIB) so s...
Prešov 27. júna (TASR) - Úver v maximálnom objeme 1,3 miliardy Sk bude môcť prijať Prešovský samosprávny kraj (PSK) od Európskej investičnej banky (EIB) so sídlom v Luxemburgu. Vyplýva to zo zmluvy, ktorej návrh odsúhlasili dnes na zasadnutí v Prešove poslanci krajského parlamentu.

Členovia Zastupiteľstva PSK zároveň odsúhlasili zoznam 251 investičných akcií, na realizáciu ktorých sa budú môcť čerpať návratné finančné zdroje EIB. V rozhodujúcej miere ide o obnovu ciest druhej a tretej triedy a o opravu mostov.
Text zmluvy podpíšu štatutári oboch inštitúcií začiatkom júla.
Významným bodom dohody je možnosť čerpať úver postupne v priebehu 3 rokov, a to v 10 samostatných tranžiach podľa potrieb PSK, pričom minimálna výška každej jednej bude 100 miliónov Sk. Navyše, PSK vkladá do neho tú istú sumu, ako je maximálna výška úveru v podobe objemu doteraz vykonaných prác pri oprave ciest v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, grantov z Európskej únie a ostatných zdrojov.
Vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková k tomu pre TASR uviedla, že zmluvu považuje za \"veľmi významný krok samosprávneho kraja\". Jej prednosť vidí v partnerovi EIB, ktorá ako polokomerčná banka poskytuje také úverové podmienky ako žiadna komerčná banka. Ich podrobnosti však nezverejnila.
PSK dosiaľ nečerpal návratné zdroje financovania. Znamená to, že celková suma dlhu PSK sa k 31. decembru 2005 rovnala nule. Schválenie zmluvy o úvere od EIB nespôsobí v nasledujúcich rokoch väčšie problémy PSK, pretože jeho skutočné bežné príjmy sú podstatné vyššie. PSK neporuší ani zákon o vyšších územných celkoch (VÚC). Podľa neho celková suma dlhu VÚC nemôže prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. Za rok 2005 mal PSK bežné príjmy viac ako 3,3 miliardy Sk.
 

Vyberte región