Infraštruktúrnu sieť pre Priemyselný park IBZ Prešov-Záborské vybuduje Doprastav

03.07.2006 Prešov

Prešov 3. júla (TASR) - Kompletnú infraštruktúrnu sieť pre Priemyselný park IBZ Prešov - Záborské vybuduje spoločnosť Doprastav, a. s. , Bratislava do konca ...
Prešov 3. júla (TASR) - Kompletnú infraštruktúrnu sieť pre Priemyselný park IBZ Prešov - Záborské vybuduje spoločnosť Doprastav, a. s. , Bratislava do konca mája 2007. Realizáciu projektu prípravných prác týkajúcich sa 30-hektárového územia priemyselného parku pracovníci Doprastavu už rozbehli. Potvrdil to v rozhovore pre TASR odborný poradca na úseku strategického rozvoja mesta Prešov Andrej Gajdoš.

V zmysle procesu verejného obstarávania, konkretizoval ďalej, sa do užšej súťaže na generálneho zhotoviteľa kompletnej infraštruktúry pre spomínaný priemyselný park prihlásilo 9 záujemcov. Z nich postúpili do ďalšieho kola 5 uchádzači, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky. Vyhodnotené boli 4 ponuky. Víťazom súťaže na zhotoviteľa sa stal Doprastav, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku - 250,27 milióna Sk bez DPH.
Následne bola v máji tohto roka podpísaná zmluva medzi zástupcami mesta Prešov a Doprastavu, v ktorej sa uvádza, že maximálne do dvanástich mesiacov od uzavretia zmluvy má zhotoviteľ stavbu ukončiť a odovzdať vyhlasovateľovi súťaže, mestu Prešov.
Gajdoš pripomenul, že na financovaní výstavby kompletnej infraštruktúry, vrátane elektrických rozvodov, prípojky na vodu a plyn ako aj administratívnej budovy sa podieľajú štrukturálne fondy EÚ (70 %), štát (25 %) a mesto Prešov (5 %). Riadiaci orgán sektorového operačného programu Priemysel a služby, na ktorý sa mesto Prešov s projektom obrátilo so žiadosťou o finančný príspevok z eurofondov, bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Platba bude kombinovaná s účasťou predfinancovania nákladov a refundácie faktúr na účet zhotoviteľa po vykonaní stavebných prác, spresnil Gajdoš.
\"Hoci už mesto Prešov má pre Priemyselný park IBZ Prešov - Záborské uzatvorené s niekoľkými investormi zmluvy o budúcej zmluve, očakávame, že už počas výstavby infraštruktúry sa budú angažovať ďalší investori. Tí môžu začať paralelne stavať svoje prevádzky a objekty a po dostavbe infraštruktúry sa už iba pripojiť na infraštruktúrnu sieť, čo urýchli oživenie priemyselného parku, avizuje poradca. V novom priemyselnom parku nájdu sídlo malé a stredné firmy. Dodal, že prínosom areálu IBZ Prešov - Záborské budú nielen nové výroby a služby, napr. z oblasti ľahkého priemyslu, ale najmä ponuka nových pracovných príležitosti v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.
 

Vyberte región