Druhé kolo prijímacieho konania je na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU

09.07.2006 Prešov

Prešov 7. júla (TASR) - Ešte asi 120 študentov prvého ročníka v\r\nnovom akademickom roku 2006/7 chce prijať Gréckokatolícka teologická\r\nfakulta Prešovskej uni...
Prešov 7. júla (TASR) - Ešte asi 120 študentov prvého ročníka v
novom akademickom roku 2006/7 chce prijať Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove. Druhé kolo
prijímacieho konania vypísal dekan GTF PU a prihlášky prijímajú do 31.
júla.

Podľa Mareka Pribulu, prodekana pre vedeckú a vzdelávaciu činnosť
GTF PU, sa nové kolo prijímacieho konania týka dvoch študijných
programov - katechetika a mediačná a probačná práca. Prvý je trojročným
denným a externým bakalárskym štúdiom s možnosťou pokračovať v štúdiu v
nadväzujúcom magisterskom študijnom programe. Druhý je dvojročné denné
a externé magisterské štúdium. Podmienkou prijatia v tomto prípade je
absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijných odboroch:
teológia, filozofia, etika, pedagogika, animátor voľného času,
psychológia, religionistika.
V oboch programoch plánujú prijať po 20 študentov v dennej forme štúdia a po 40 v externej forme štúdia.
Pribula dodal, že GTF zašle prihláseným uchádzačom
podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, ktoré sa uskutoční 5.
septembra, mesiac vopred.
 

Vyberte región