Kritický pokles populácie kamzíka tatranského sa podarilo zastaviť

09.07.2006 Celý región

Tatranská Štrba 8. júla (TASR) - Kritický pokles populácie kamzíka\r\ntatranského sa podarilo zastaviť a vďaka prijatým opatreniam\r\nnaštartovať aj nárast počtu...
Tatranská Štrba 8. júla (TASR) - Kritický pokles populácie kamzíka
tatranského sa podarilo zastaviť a vďaka prijatým opatreniam
naštartovať aj nárast počtu typických predstaviteľov fauny vo Vysokých
Tatrách.

\" Na jarnom monitoringu 28. júna sa podieľalo na
slovenskej i poľskej strane Tatranského národného parku vyše sto
pracovníkov, \" uviedol dnes pre TASR Juraj Švajda zo Správy TANAP-u v
Tatranskej Štrbe. Spresnil, že cieľom jarného spočítavania bolo zistiť
prírastky mláďat a stav populácie kamzičej zveri po náročnej zime.
\"Počasie nám prialo, vládlo bezvetrie a viditeľnosť bola veľmi dobrá, \"
uviedol Švajda.
Výsledky monitoringu zosumarizovali 6. júla v poľskom
meste Zakopané. Vyplynulo z neho, že na oboch stranách Tatier
zaregistrovali 488 kamzíkov, z nich 99 tohtoročných mláďat. V
slovenskej časti národného parku sa pohybovalo 371 kamzíkov, z toho 72
mláďat. Najviac jedincov zaregistrovali už tradične v Belianskych
Tatrách. Na poľskej strane napočítali najviac kamzíkov v ochrannom
obvode Morskie oko (45). \" Jednodňové spočítavanie má kontrolnú funkciu.
Komplexné údaje dáva celoročný monitoring, ktorý sa sústreďuje na
zisťovanie zdravotného stavu, hodnotenia faktorov ovplyvňujúcich
kamzičie biotopy a tiež príčiny mortality a ich elimináciu počas celého
roka, \" pripomenul Švajda.
Kritický pokles počtu kamzičej zveri zaznamenali vo
Vysokých Tatrách koncom 90. rokov minulého storočia, keď sa pohyboval
ich celkový počet okolo hranice 200 kusov. Pod rapídny pokles sa
podpísali negatívne antropické a antropogénne faktory. Alarmujúci
úbytok kamzíkov v Tatrách odštartoval viacero aktivít na ich záchranu.
Zásadným bol Program záchrany tatranského kamzíka v rokoch 2001 až 2005
schválený ministerstvom životného prostredia.
Význam a hodnota tatranských kamzíkov spočíva v tom, že
pôvodne žili na Slovensku len v Západných, Vysokých a Belianskych
Tatrách. Kým v roku 2003 žilo v slovenskej a poľskej časti TANAP-u 359
kamzíkov, o rok neskôr to už bolo 427 a vlani 486.
 

Vyberte región