Rozhodnutie o povolení verejnej zbierky

10.07.2006 Prešov

Obvodný úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne rozhodol o žiadosti Mesta Prešov – Mestský úrad v Prešove, so sídlom Hlavn...
Obvodný úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne rozhodol o žiadosti Mesta Prešov – Mestský úrad v Prešove, so sídlom Hlavná č. 73, 080 68 Prešov vo veci povolenia usporiadať verejnú zbierku „ na výstavbu pamätníka obetiam komunizmu v meste Prešov /fontána s umeleckým dielom a pamätnou tabuľou vo vysokoškolskom areáli na Ul. 17. novembra v Prešove/“ .

Obvodný úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne povoľuje Mestu Prešov - Mestskému úradu v Prešove usporiadať verejnú zbierku - na výstavbu pamätníka obetiam komunizmu v meste Prešov/fontána s umeleckým dielom a pamätnou tabuľou vo vysokoškolskom areáli na Ul. 17. novembra v Prešove/.
Verejná zbierka sa uskutoční od 10. mája 2006 do 17. novembra 208 na území mesta Prešov.
Verejná zbierka sa bude konať
a) prijímaním finančných príspevkov fyzických a právnických osôb v hotovosti v pokladni Mestského úradu Prešov, ul. Jarková č. 24,
b) vkladmi a prevodnými príkazmi na účet č. 35-423-572/0200 vo VÚB, a. s. Prešov, VS:311717

Výnos verejnej zbierky môže byť použitý len na účel uvedený v tomto rozhodnutí.
 

Vyberte región