Zo 64 účastníčok projektu pod Tatrami si dosiaľ našlo prácu 36

11.07.2006 Poprad

Poprad 11. júla (TASR) - Spomedzi 64 nezamestnaných žien z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktoré sa v máji minulého roka zapojili do projek...
Poprad 11. júla (TASR) - Spomedzi 64 nezamestnaných žien z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktoré sa v máji minulého roka zapojili do projektu zameraného na ich komplexnú odbornú prípravu, si našlo prácu 36, z nich 15 formou samozamestnania. Informovali o tom dnes na tlačovej besede zástupcovia Regionálneho poradenského a informačného centra (RPIC) v Poprade, ktoré projekt realizovalo.

\"O projekte Komplexná odborná príprava žien - cesta k ich uplatneniu sa na trhu práce, ktorý vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu pripravilo RPIC, som sa dozvedela z oznamov v priestoroch úradu práce, \" uviedla TASR jedna z úspešných absolventiek 16-mesačného vzdelávania Ľubomíra Popovičová. Vysvetlila, že od októbra 2005 bola nezamestnaná a keďže sa sama stará o dieťa, s hľadaním nového miesta to mala ťažšie.
\"Mám skúsenosti s taliančinou, dva roky som robila v talianskej spoločnosti, predtým ako sprievodkyňa, takže som sa dala na taliančinu. V Poprade je asi 10 podnikov, kde možno tento jazyk využiť. Mám ekonomické vzdelanie, a tak som spojila jazyk s číslami. Robím účtovníctvo, aj podvojné, aj jednoduché, aj mzdové, teda celú agendu, ktorá s ekonomikou súvisí, \" priblížila začínajúca podnikateľka. Zdôraznila, že na to, aby sa mohla čo najlepšie pripraviť na vlastné podnikanie, potrebovala správne informácie v správnom čase. Za základ však označila dobrú myšlienku a odbornú i finančnú podporu. Sama využila možnosť získať mikropôžičku takmer 60 000 Sk. Nadväzovať nové kontakty sa jej darí aj v Klube podnikavých žien. Toto občianske združenie vzniklo v Poprade v máji 2006 z iniciatívy 23 podnikateliek z regiónu. \"V súčasnosti už viem, na koho sa môžem obrátiť v prípade problémov v podnikaní, či ako vyhľadať na internete potrebné informácie, \" dodala Popovičová.
Monika Litvavcová z Regionálneho poradenského a informačného centra v Poprade vysvetlila, že špeciálny projekt pre ženy pripravili v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje s dôrazom na posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce. \"Išlo nám o odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, o zosúladenie pracovného a rodinného života. \" Doplnila, že ženám - matkám vyšli v ústrety aj počas realizácie projektu. Vzdelávacie aktivity organizovali v Poprade i Starej Ľubovni a povinnostiam žien prispôsobovali aj časový harmonogram projektu.
 

Vyberte región