Kardinál Korec oslávil 90 rokov, blahoželal mu prezident i premiér

22.01.2014 Nitra

Nitra (TASR) – Kardinál Ján Chryzostom Korec dnes oslávil svoje 90. narodeniny. K významnému životnému jubileu mu prišli okrem predstaviteľov cirkvi zablahoželať i najvýznamnejší zástupcovia politického a spoločenského života v regióne, ale aj prezident SR Ivan Gašparovič a premiér Robert Fico.


„Priniesol som mu list v mene vlády Slovenskej republiky. Nech si moje slová každý vykladá ako chce, otec kardinál je slovenská legenda. Veľmi citlivo vníma dianie v našej spoločnosti, má veľmi vysoko nastavený cit pre spravodlivosť, je to človek, ktorý vie veľmi správne pomenovať veci,“ konštatoval premiér Fico.

"Je to ojedinelé jubileum, keď človek, ktorý prešiel toľkým utrpením, je aktívny, čo sa týka jeho myslenia, rozhľadu. Všetci mu prajeme, aby ho Pán ešte udržal v primeranom zdraví, aby bol pre nás morálnou autoritou,“ zaželal jubilantovi nitriansky biskup Viliam Judák.

Podľa Judáka je na osobnosti kardinála Korca obdivuhodné, že ako mladý jezuita „pochopil určité hodnoty, ktorým zostal verný v každej situácii.“ Či už to bola likvidácia kláštorov v komunistickom Československu Akcia K, známa ako barbarská noc, alebo keď už ako tajne vysvätený biskup pracoval ako robotník (biskup v montérkach, ako ho nazývala zahraničná tlač) či keď bol odsúdený na 12 rokov väzenia, z ktorých vo väzení strávil osem. „Vždy bol človekom, ktorý sa ku kresťanským hodnotám hlásil, ktorými žil a ktoré sa usiloval vložiť do svojich takmer 80 kníh. Je svedkom pravdy, dokázal, že ani vonkajšia nesloboda nedokáže obrať človeka o jeho vnútornú slobodu,“ zhodnotil život kardinála Korca Judák.

Galéria: Kardinál Korec oslavoval jubileum - 90. narodeniny


Kardinál Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v okrese Topoľčany. Základnú školu vychodil v rodnej obci, meštianku v neďalekých Chynoranoch. Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľ bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa biskupom Pavlom Hnilicom.

Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý čas pracoval ako robotník. Pre náboženskú činnosť medzi študentami bol 11. marca 1960 zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizradca na 12 rokov väzenia. Z väzenia sa vrátil 24. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa opäť zapojil do obnovy náboženského života. Dňa 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý odovzdal biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke.

Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Na výslovnú žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II. bol 6. februára 1990 menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa. Diecézu spravoval do 16. júla 2005. V súčasnosti žije ako emeritný biskup v Nitre. Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Kardinál Korec je v súčasnosti spomedzi takmer 5000 biskupov na celom svete služobne najstarším, hoci už emeritným, biskupom. 
 

Vyberte región