V Ľubietovej odhalia pamätnú tabuľu Ctiborovi Jánovi Handzovi

13.09.2006 Sabinov

ĽUBIETOVÁ – Dňa 15. septembra 2006 si členovia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku /ECAV/, pripomenú 100. výročie narodenia Ctibora Jána Handzu - eva...
ĽUBIETOVÁ – Dňa 15. septembra 2006 si členovia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku /ECAV/, pripomenú 100. výročie narodenia Ctibora Jána Handzu - evanjelického farára, seniora Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, prekladateľa, cirkevného historika, novinára a spisovateľa.

Pri tejto príležitosti sa v Ľubietovej vo Zvolenskom senioráte, kde C. J. Handzo pôsobil ako zborový farár v rokoch 1935 – 1950, uskutočnia slávnostné spomienkové Služby Božie so začiatkom o 10.hodine. V rámci ich programu odhalia v evanjelickom kostole kostole C. J. Handzovi pamätnú tabuľu. Kazateľom Božieho slova bude Ján Midriak, emeritný biskup ECAV na Slovensku, ktorý bol v prešovskom cirkevnom zbore v čase farárskeho pôsobenia C. J. Handzu kaplánom. Ďalší niekdajší kaplán Ján Dubíny, kresťanský publicista, farár z Banskej Bystrice a predtým senior Zvolenského seniorátu , bude na slávnosti v Ľubietovej liturgovať spolu so zborovou farárkou Renátou Réneyovou.
Ctibor Ján Handzo sa narodil 15. septembra 1906 v Pohorelskej Maši rodičom Pavlovi Handzovi a Márii rod. Murányiovej. Študoval v rodisku, v Dobšinej, v Makove, maturoval v Rimavskej Sobote, vo Viedni absolvoval niekoľko semestrov žurnalistiky a po štúdiu teológie v Bratislave bol v roku 1928 ordinovaný v Modre biskupom Dušanom Fajnorom. Ako kaplán pôsobil na Evanjelickom kolégiu v Prešove a v Kokave nad Rimavicou. Jeho kňažskými pôsobiskami boli Pondelok/ dnes Hrnčiarska Ves/, Ľubietová a Prešov, kde bol od roku 1953 aj seniorom Šarišsko - zemplínskeho seniorátu. Bol členom generálneho presbyterstva ECAV a prechodne administrátorom Východného dištriktu ECAV. Venoval sa prekladaniu biblických textov zo Starej i Novej zmluvy. Patril k uznávaným cirkevným historikom: v roku 1931 napísal Históriu ev. a.v. cirkvi pondelsko - selčiansko - váľkovskej a v roku 1941 vyšli jeho Dejiny ev. a.v. cirkevného zboru v Ľubietovej s podtitulom Monografia bývalého slobodného kráľovského banského mesta. Historické témy tvorili obsah Handzových príspevkov aj v zborníkoch, v cirkevných i svetských periodikách a v rozhlasových dramatizáciách. Z cirkevných časopisov publikoval v Evanjelickom Posle spod Tatier, v Cirkevných listoch, Stráži na Sione, v Evanjelickom východe , v Tranovského kalendári a v iných.
Bol činný aj literárne. Histórii venoval svoju prvotinu Po starých stopách/ 1936/. Nasledovali kniha príbehov z prostredia Gemera a Malohontu Prázdne sú kolísky/ 1938/ a kresťanské poviedky Anjeli z kalendára/ 1941/. Jeho najznámejšou knihou je Príval - príbehy z rokov druhej svetovej vojny. V čase Slovenského národného povstania, do ktorého sa aktívne zapojil, si Ctibor Ján Handzo písal denník, ktorý jeho staršia dcéra Viera Handzová - Miháliková pripravila neskôr pre tlač a vyšiel v roku 2001 pod titulom Údery a údely vydavateľskou iniciatívou Handzovej vnučky Žofie Novej.
C. J. Handzo patril k aktívnym účastníkom protifašistického odboja a radí sa ku kňazom, ktorí počas Slovenského štátu poskytovali pomoc a úkryt prenasledovaným Židom. Po potlačení Slovenského národného povstania pomáhal perzekvovaným a ukrýval v Ľubietovej aj archív Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica. Neskôr sa i medzinárodne angažoval v mierovom hnutí.
S manželkou Martou rod. Výrostekovou boli rodičmi štyroch detí - Dušana, Viery, Ivana a Evy.
Ctibor Ján Handzo zomrel dňa 1. júna 1972 v Prešove a je pochovaný v Kokave nad Rimavicou.
EVA BOMBOVÁ
Tajomníčka pre mediálnu komunikáciu
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
 

Vyberte región