Kežmarský Poľnonákup Tatry má po dnešku nové vedenie

23.10.2006 Kežmarok

Kežmarok 23. októbra (TASR) - Závažné nedostatky v hospodárení so štátnym majetkom v Poľnonákupe Tatry, a. s. , Kežmarok boli dôvodom na zvolanie dnešného mi...
Kežmarok 23. októbra (TASR) - Závažné nedostatky v hospodárení so štátnym majetkom v Poľnonákupe Tatry, a. s. , Kežmarok boli dôvodom na zvolanie dnešného mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré vyústilo do personálnych zmien v predstavenstve, dozornej rade a na poste riaditeľa. Novým riaditeľom spoločnosti sa stal Ján Blcháč.

Vedenie Poľnonákupu Tatry bolo súčasne vedením ďalšej akciovej spoločnosti Vajex Kežmarok. Ich 100-% vlastníkom je Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR), ktorej predseda Marián Čakajda pre TASR uviedol, že v oboch nastúpila hlbková kontrola, ktorú robí žilinská audítorská spoločnosť. Dnes poskytla čiastkovú správu z kontroly.
\"Bol zistený konflikt záujmov členov predstavenstva a dozornej rady. Ľudia, ktorí zastupovali orgány jednej aj druhej akciovej spoločnosti, sú majiteľmi súkromných spoločností, ktoré úzko spolupracovali a prelievali štátny majetok do súkromných firiem. Ak sa potvrdí čiastková správa, ktorá poukazuje na hrubé porušovanie povinností a zlé zaobchádzanie so štátnym majetkom, tak bude nové vedenie nútené konať v zmysle zákonov, \" priblížil dôvody personálnych zmien Čakajda.
Ako príklad uviedol, že vedenie Poľnonákupu prenajalo jeden zo zásobníkov súkromnej spoločnosti. Nájomné nebolo vypočítané na základe objemu obilného sila, ale na základe podlahovej plochy (m2). Prenajímateľom i nájomcom bola jedna a tá istá osoba.
Podobná situácia je podľa predsedu SŠHR aj vo Vajexe. To, že vedenie Poľnonákupu bolo súčasne vedením Vajexu je nelogické. Dochádzalo k vedomému porušovaniu zákonov a obohacovaniu sa. Nová poverená riaditeľka dostala za úlohu situáciu vo Vajexe stabilizovať. Mimoriadne valné zhromaždenie sa tam bude konať 22. novembra.
Poľnonákup Tatry sa zaoberá výrobou kŕmnych zmesí, skladovaním a ošetrovaním obilia. Vlani dosiahol tržby 110 miliónov Sk. Súčasne je vlastníkom 75 % akcií dcérskej spoločnosti Vajex, ktorá je výrobcom konzumných vajec a hydinového mäsa. V ostatných rokoch produkovala stratu, čo má súvisieť s vysokou investíciou realizovanou v roku 2003 a nízkymi cenami konzumných vajec, ktoré stláča enormný dovoz. Poľnonákup Tatry zamestnáva 30 ľudí, Vajex o desať viac.
 

Vyberte región