Slovenská sporiteľňa vydáva dlhopis s garantovaným výnosom 16 % za 5 rokov

24.10.2006 Celý región

Slovenská sporiteľňa začína 23. októbra 2006 ponúkať nový štrukturovaný produkt, dlhopis v celkovej menovitej hodnote 500 miliónov slovenských korún za emisn...
Slovenská sporiteľňa začína 23. októbra 2006 ponúkať nový štrukturovaný produkt, dlhopis v celkovej menovitej hodnote 500 miliónov slovenských korún za emisný kurz 101 %.

Dlhopis má viazanosť 5 rokov a garantuje výnos 16 % (ročný garantovaný výnos 4 % v prvom, druhom a treťom roku, ročný garantovaný výnos 2 % v štvrtom a piatom roku). Klienti môžu naviac získať bonusový výnos až 12 % (ročný bonusový výnos 6 % v štvrtom a piatom roku), ktorý závisí od vývoja cien ropy, hliníku, medi, niklu a striebra.

„ Komodity ropa, hliník, meď, nikel a striebro patrili v ostatnom období medzi najziskovejšie investície na finančných trhoch a ekonómovia očakávajú rast ich cien aj v nasledujúcich rokoch. Klienti majú veľkú šancu získať okrem garantovaného aj bonusový výnos, stačí, ak cena týchto komodít neklesne v štvrtom a piatom roku o 50 % oproti východiskovej hodnote ku dňu fixácie, 28. novembru 2006, “ vysvetľuje vedúci odboru klientskych investícií Slovenskej sporiteľne Štefan Panenka.

„ Našim klientom chceme ponúknuť možnosť investovania do cenných papierov, ktoré je vo vyspelých ekonomikách bežné. Veríme, že tento produkt pomôže zvýšiť záujem o investovanie a prispeje k väčšej likvidite na slovenskom trhu s cennými papiermi, “ dodáva Štefan Panenka.

Menovitá hodnota dlhopisu je 10 tisíc Sk, minimálna investícia klienta sú tri dlhopisy. Predaj nového štrukturovaného produktu potrvá do 1. decembra 2006.

Prospekt cenného papiera je pripravený na základe verejnej ponuky a schválený Národnou bankou Slovenska. Je bezplatne prístupný v písomnej forme v sídle Slovenskej sporiteľne. Pred investovaním do dlhopisov by sa mali potenciálni investori oboznámiť s prospektom cenného papiera, vrátane investičných úvah a rizikových faktorov a s emisnými podmienkami dlhopisov.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. V rokoch 2005 a 2006 získala ocenenie časopisu Euromoney Najlepšia banka na Slovensku. Renomovaný týždenník The Banker ju v roku 2005 vyhlásil za Banku roka. Jej jediným akcionárom je rakúska Erste Bank – jedna z najväčších bánk v stredoeurópskom regióne podľa počtu klientov aj bilančnej sumy. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov a je jednotkou aj na trhu s úvermi. Je aktívnym účastníkom slovenského peňažného a devízového trhu. Komplexné bankové služby so zameraním na retailových klientov a malých a stredných podnikateľov poskytuje v 285 obchodných miestach a desiatich obchodných centrách vo všetkých regiónoch Slovenska.
 

Vyberte región