PMÚ udelil spoločnosti Optifin Invest pokutu 250 000 Sk

25.10.2006 Celý región

Bratislava 25. októbra (TASR) - Pokutu 250 000 Sk udelil Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR spoločnosti Optifin Invest, s. r. o. , Bratislava.
Firma dostala túto pokutu za vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich zo vzniku koncentrácie podnikateľov Optifin Invest a TATRAVAGÓNKA, a. s. , Poprad, pred odsúhlasením koncentrácie úradom. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. októbra tohto roka.
PMÚ svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že zákon o ochrane hospodárskej súťaže zakazuje vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej, pokiaľ úrad podnikateľovi neudelil výnimku.
Úradom schválená koncentrácia spočívala v získaní priamej kontroly spoločnosťou Optifin Invest nad podnikom TATRAVAGÓNKA na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov uzatvorenej 20. júla 2006. Rozhodnutie vo veci predmetnej koncentrácie nadobudlo právoplatnosť 22. septembra tohto roka. Optifin Invest však začal vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie už 24. júla 2006, na základe čoho bola spoločnosti Optifin Invest uložená pokuta.
TASR o tom dnes informovala hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová.
 

Vyberte región