Výstava Záchrana života, prvé ARO na Slovensku.

31.10.2006 Prešov

Krajské múzeum v Prešove ju zrealizovalo a sprístupnilo vo svojich priestoroch 31.októbra tohto roku pri príležitosti 40. výročia založenia prvého lôžkového ...
Krajské múzeum v Prešove ju zrealizovalo a sprístupnilo vo svojich priestoroch 31.októbra tohto roku pri príležitosti 40. výročia založenia prvého lôžkového anestéziologického a resuscitačného oddelenia /ARO/ na Slovensku v Prešove.

Výstava je súčasťou projektu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v Prešove, ktorý okrem propagácie tohto medicínskeho odvetvia má prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o obyvateľov Prešovského kraja vylepšením prístrojového vybavenia. Predstavuje toto pracovisko zaoberajúce sa terapeutickou starostlivosťou o pacientov v kritickom stave a poskytovaním anestetickej činnosti počas operácií od roku 1966 po súčasnosť. Vo fotodokumentačnej časti približuje históriu aplikácie narkózy v medicíne, zvýrazňuje medzníky prešovského ARO, ako je vznik rýchlej zdravotnej pomoci, zmena oddelenia na kliniku, liečba pacientov s chronickou bolesťou. Nezabúda na školiace aktivity, ale i vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Dôstojné miesto patrí iniciátorovi vzniku anestéziologického a resuscitačného oddelenia v Prešove a jeho prvému primárovi, MUDr. Antonovi Lučanskému, CSc. Mnohí z kompletného zoznamu 435 bývalých a súčasných zamestnancov ARO nájdu sa tiež v pestrom spoločenskom živote oddelenia i v prejavoch vďaky a uznania od pacientov. Azda najzaujímavejšou a najhodnotnejšou zložkou výstavy je bohaté technické a prístrojové vybavenie, imitujúce nemocničné prostredie. Výstava vhodná pre laickú i odbornú verejnosť potrvá do konca novembra 2006.
 

Vyberte región