Na margo polemiky: Výrazne, či nevýrazne plnenie volebného programu

23.11.2006 Celý región

Ing. Milan Benč moje volebné obdobie 2002 - 2006 je výrazne v malých , ale istých krokoch, ktoré sme v našom meste zvládli. Sú to výsledky hospodárenia, výst...
Ing. Milan Benč moje volebné obdobie 2002 - 2006 je výrazne v malých , ale istých krokoch, ktoré sme v našom meste zvládli. Sú to výsledky hospodárenia, výstavby a iné (bližšie viď www.benc.epage.sk ).

Veľmi dobré poznám fungovanie verejnej správy, preto nedávam propagačné a nereálne sľuby. A hlavne nie sľuby, ktoré by zvýšili zadĺženosť mesta a prispeli by k porušovaniu zákona čim by sa začal vytvárať precedens, ktorý nie je prípustný. Mesto nemôže realizovať obchvaty mesta samo bez štátu a tak ako chce, lebo je to nadnárodná dopravná štátna sieť, ktorá to má v svojej kompetencii. Mesto má investuje do svojej cestnej siete. Ak by som chcel prijať projekt spoločného zatepľovanie bytov tiež to nie je také jednoznačné, lebo na rekonštrukcie je potrebný súhlas vlastníkov bytov a ich spoločenstiev. Mesto by sa po takomto zásahu stalo menšinovým spoluvlastníkom týchto bytových jednotiek a to zo zákona 368/90 a to je zjavne nevýhodne. Zo zákona vyplýva, že každý občan je producentom odpadu a ak by 12% obyvateľov neplatilo za odpad, pre zvyšných 88% by to bolo zjavné nevýhodné. Preto poskytujeme len úľavy pre sociálne slabších a starších občanov z týchto poplatkov. Mesto dnes prispieva na MHD 73 mil. Sk. V tom sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 20mil. Sk. na zľavy a bezplatné cestovné pre dôchodcov, ZTP, detí a iné. Práca úradníkov bola transparentná a pod verejnou kontrolou, a to asi niektorým kandidátom prekáža.
Vážení spoluobčania, moja činnosť bola aj výrazná, ale hlavne prehľadná a bez akýchkoľvek afér, ktoré by poškodzovali renomé nášho mesta.

Úprimne vás ešte raz pozývam, na účasť v našich komunálnych voľbách.
Váš kandidát č. 1.
 

Vyberte región