Nie sľuby, ale reálne východiská.

27.11.2006 Prešov

Doba, v ktorej žijeme je veľmi náhlivá a zložitá. Je potrebne robiť rýchle a prezieravé rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú život nás všetkých. Zároveň človek musí...
Doba, v ktorej žijeme je veľmi náhlivá a zložitá. Je potrebne robiť rýchle a prezieravé rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú život nás všetkých. Zároveň človek musí mať pevne postoje k rozhodujúcim otázkam týkajúcich sa života človeka.

Takéto rozhodnutia a postoje sú vidieť u Ing. Milana Benča, kandidáta na primátora nášho mesta. Pán Benč má dokonalý prehľad o potrebách mesta a jeho obyvateľov. Je to odborník, ktorý na svojom poste neokúzľuje sľubmi, ale tvrdo pracuje. Aj koncepciu zvláda, vždy vie posúdiť, čo je podstatné a čo menej nutné, čo môže počkať, a čo nie, vždy súbežne s vyčíslením nákladov, ziskov, ale aj návratnosťou investície.
Dnes nie je problém sľúbiť, to čo sa nebude dať splniť. V týchto dňoch nás tieto sľuby zavaľujú od rôznych kandidátov zo všetkých strán. Skúsme si každý sám za seba prejsť všetky sľuby a vybrať tie, ktoré sú najreálnejšie na splnenie. Ja reálne sľuby vidím u kandidáta číslo 1 – Milana Benča.
Mesto Prešov v svojom primátorskom kresle má človeka, ktorý rozhoduje triezvo a uvážlivo. Človeka, ktorý hľadí v svojich plánoch do budúcnosti. Pán Benč, ako kandidát na primátora dáva, ako ponuku svoju predstavu, nápady a myšlienky na zveľadenie nášho mesta.. No dáva len tie, ktoré sú naozaj zrealizovateľné. Je to človek, ktorý dokázal zmeniť charakter komunikácie radnice s rôznymi inštitúciami, a najmä s občanmi nášho mesta (čo potvrdzuje aj publikácia: Sprievodca radnicou). Svojimi sociálnymi skutkami dokazuje svoje spolu cítenie s občanmi tohto mesta. Aj svoj vzťah k športu dokázal, nielen samotným športovaním, ale aj podporou všetkých športov v našom meste (pozri: www.benc.epage.sk ). Jeho rozhodovanie je bez zákulisných chmatov, je priateľské, v medziach slušnosti, morálky a zákona.
Čistý štít je kľúčom k ďalšiemu rozvoju nášho mesta. Jeho rozhľad a myslenie pozdvihli mesto z dlžôb na bod únosnosti, čo potvrdila aj ratingova agentúra Moodys Investor Service (skontroluj: http://www.presov.sk/article?i_id_article53687.8.2006 ).
V jeho živote a práci primátora dominujú najvyššie hodnotové kritéria nie sľuby, ale činnosť, serióznosť vo vzťahoch, poctivosť a dodržiavanie zákonov.

Som presvedčený, že len Ing. Milan Benč môže aj ďalej zveľaďovať naše mesto a vytvárať z neho „ Európske kultúrne mesto“ .
J. P.
 

Vyberte región