Blížia sa voľby

29.11.2006 Celý región

Chodím denne po meste, čítam plagáty, a stretám asi nezamestnaných ľudí ako živé reklamy. Asi to niekto okukal v Bratislave. Ako volič môžem skonštatovať, že...
Chodím denne po meste, čítam plagáty, a stretám asi nezamestnaných ľudí ako živé reklamy. Asi to niekto okukal v Bratislave. Ako volič môžem skonštatovať, že niektorí kandidáti účelovo menia trvalé bydlisko podľa potreby.

Z iných článkov v tlači som sa dozvedel, že medzi kandidátmi sú aj osoby, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom, preto sa im vidí správanie sa úradníkov neslušné. Medzi kandidátmi sú aj majitelia niekoľkých nehnuteľnosti v našom meste. Pri ich opravách a rekonštrukciách, sa asi niektorí z nich dostali do rozporu so zákonom. Napríklad taká nevkusná stavba na Hlavnej ulici iste je v rozpore so zákonom. Týmto vzhľadom narušila vzhľad Hlavnej ulice, ale aj estetickú úroveň historického jadra mesta, ktoré je vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, takže takýto postup odsudzuje aj odborná verejnosť. Asi je porušený zákon, keď sa stavba dostala do konfliktu s pamiatkármi a mestskými úradmi. Alebo výstavba bytov v lokalite „ Grófske“ . Táto lokalita je v blízkosti Letiska. Čítal som, že tam má byť priemyselný park a teraz tam majú byť byty?
Ak kandidát na primátora povie, že svoj ročný príjem prenechá dôchodcom a sociálne slabším je to podľa mňa populizmus. Aj ja keby som mal finančne zabezpečenie z mnohých súkromných firiem, by som prenechal aj celý plat na sociálny fond. Niektorí kandidáti naozaj figurujú v mnohých listoch vlastníctva či už ako majitelia, likvidátori, alebo členovia predstavenstva (pozrite si obchodný register na internete podľa Mien kandidátov a uvidíte http://www.orsr.sk/ ). Veď je to vlastne konflikt so zákonom o výkone funkcii verejného funkcionára Pri toľkých firmách mesto bude robiť prace zdarma, ale peniaze ľudí sa prelejú cez firmy, čo myslíte, ktoré? Vykryje to aj plat aj bezplatné cestovanie a neplatenie daní? Na jednej strane sa hovorí o úcte a úspechoch, ale na druhej sú dlžníci voči Spoločnej zdravotnej poisťovni. (Zoznam neplatičov Spoločnej zdravotnej poisťovne a.s. ku: 20.10.2006 http://www.szp.sk/dlznici/dlznici.html ). Je to len náhoda? Na záver by som vyslovil konštatovanie nad takýmito kandidátmi, ktorí sľubujú pekne, ale nie reálne. Videli niektorí kandidáti aspoň raz rozpočet mesta ?
Z obáv pre rozpor zo zákonom, o výkone funkcii vo verejnom zaujme si niektorí nezávislí kandidáti na poslancov vyžadujú verejný sľub od kandidátov na primátora, že ich práca nebude v rozpore so zákonom o konflikte záujmov, a že ich činnosť bude v súlade s etickými princípmi.
P. G.
 

Vyberte región