Unex uzatvára s bývalými pracovníkmi Vihorlatu zmluvy o postúpení pohľadávok

04.12.2006 Snina

Snina 4. decembra (TASR) - Zástupcovia moravskej strojársko-metalurgickej spoločnosti UNEX, a. s, Uničov začali dnes uzatvárať zmluvu o postúpení pohľadávok ...
Snina 4. decembra (TASR) - Zástupcovia moravskej strojársko-metalurgickej spoločnosti UNEX, a. s, Uničov začali dnes uzatvárať zmluvu o postúpení pohľadávok s 52 pracovníkmi bývalého Vihorlatu. Tie predstavujú nevyplatené mzdy a odstupné pre 385 zamestnancov vo výške zhruba 25 miliónov Sk.

Ďalší pracovníci majú uzatvoriť tieto dohody v priebehu utorka a stredy. \"Oproti pôvodnému zámeru je to rýchlejší postup, ktorý potrvá len tri dni. Jedna odchýlka od dohody spred týždňa je v tom, že zamestnanci dostanú 10-tisícové splátky na účty nie v hotovosti, pretože tá robí cezhraničný problém, \" uviedol pre TASR predseda OZ Metalurg František Cenkner.
S rozbehom výroby orientovanej na ťažké strojárstvo v zatiaľ prenajatých priestoroch spomínaného podniku začne Unex v polovici marca alebo začiatkom apríla. V prvej fáze zaškolí vo svojej firme v Uničove približne 50 pracovníkov, ktorí potom budú zaškoľovať na miestnej pôde ďalších. Tí odídu do moravského Unexu začiatkov januára budúceho roka. Vedenie firmy deklarovalo, že výrobu rozbehne zatiaľ v prenajatých halách - lisy a žeriavy, ktoré pravdepodobne odkúpi po spriehľadnení majetkových vzťahov. Podľa Cenknera objem výroby v budúcom roku by sa mal pohybovať v rozpätí od 350 miliónov Sk do 1 miliardy Sk. \"Realita môže byť niekde uprostred, úmerne k tomu bude narastať aj počet zamestnancov, \" doplnil Cenkner.
Skupina Unex je svetovo uznávaným výrobcom v odbore ťažkého strojárstva a partnerom radu svetových priemyselných kooperácií. Špecializuje sa na vývoj, výrobu, montáž a modernizáciu kolesových rýpadiel pre ťažbu nerastných surovín. K jej produkcii patria tiež oceľové konštrukcie - od výroby mostov, žeriavov, výrobných a športových hál a podobne.
Väčšinu svojej produkcie exportuje Unex popredným firmám do celého sveta. Hlavným akcionárom Unexu je spoločnosť ARCADA Capital.
 

Vyberte región