Policajná akcia, vlámanie, ...

11.02.2004 Celý región

Policajná akcia:\r\nDňa 10.2.2004 v čase od 10.00 do 14.00 hod. bola vykonaná represívno - bezpečnostná akcia CUDZINCI, zameraná na monitorovanie pobytu a pohy...
Policajná akcia:
Dňa 10.2.2004 v čase od 10.00 do 14.00 hod. bola vykonaná represívno - bezpečnostná akcia CUDZINCI, zameraná na monitorovanie pobytu a pohybu cudzincov s dôrazom na odhaľovanie trestnej činnosti a dodržiavanie pobytového režimu.

Do akcie bolo zapojených celkom 40 policajtov. Bolo prekontrolovaných 70 ubytovacích zariadení, 14 tržníc, 40 reštauračných zariadení, 22 súkromných firiem, 20 železničných a autobusových staníc, 66 mot. vozidiel a 52 osôb. Boli zistené 3 priestupky na úseku pobytu cudzincov a 6 priestupkov na úseku dopravy, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 8.500. - Sk. K rušivým javom počas akcie nedošlo.

Väzba:
Dňa 10.2.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Kežmarku vzatý do väzby obvinený
Daniel L. , nar. 12.5.1985, Ľubica , okr. Kežmarok, 4 krát súdne trestaný.
Obvinený je stíhaný pre pokus krádeže vlámaním podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1, 2 Tr. zákona, ktorého sa dopustil tým, že dňa 8.2.2004 rozbil okno na objekte čalúnickej dielne v obci Ľubica, okr. Kežmarok, pričom pri prehľadávaní objektu bol zaistený policajtami OO PZ Kežmarok. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Dňa 10.2.2004. bol rozhodnutím Okresného súdu v Bardejove vzatý do väzby
obvinený Vladislav P. nar. 1953, bytom Bardejov, 16 krát súdne trestaný.
Obvinený je stíhaný pre pokus krádeže vlámaním podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1, 2 Tr. zákona, ktorého sa dopustil tým, že dňa 7.2.2004 vypáčil dvere na predajni drogérie zv. „ U Fecka“ na Ulici Dlhý rad v Bardejove, pričom bol v predajni zaistený hliadkou OO PZ Bardejov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Krádež vlámaním:
V čase od 16.30 hod. dňa 9.2.2004 do 14.00 hod. dňa 10.2.2004 neznámy páchateľ vykonal krádež vlámaním do osobného mot. vozidla zn. SEAT Toledo, MPZ: „ CZ“ , EČV: CLE , ktoré bolo zaparkované na parkovisku na mieste zv. „ Biele vody“ vo Vysokých Tatrách, mestská časť Tatranské Matliare, okr. Poprad. Páchateľ nezisteným predmetom pretočil zámok na pravých predných dverách a po ich otvorení odistil zámok batožinového priestoru, z ktorého ukradol 2 fotoaparáty, počítač - notebook , odevné zvršky a predmety osobnej potreby v hodnote 167.200. - Sk. Majiteľom vozidla je 53-ročný štátny príslušník ČR, bytom Česká Lípa, ktorému bola spôsobená celková škoda 170.000. - Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Lúpež:
Dňa 9.2.2004 o 23.30 hod. došlo na Stakčínskej ulici v Snine k lúpežnému prepadnutiu 73-ročného muža z Uliča, okr. Snina. Menovaného na chodníku oproti čerpacej stanici ÖMV napadol neznámy muž, ktorý ho zvalil na násyp po pravej strane chodníka, sadol si naňho a bil ho päsťami do oblasti tváre. Nato mu prehľadal odev a z vnútorného vrecka saka mu zobral peňaženku s obsahom 2.200. - Sk. Poškodený utrpel zranenie s dobou liečenia a PN 3 - 4 týždne. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Výskyt podozrivej bankovky:
Dňa 9.2.2004 o 17.50 hod. oznámila na linku 158 OR PZ Vranov nad Topľou pracovníčka Slovenskej pošty š. p. , pobočka Vranov nad Topľou, že dňa 9.2.2004 zistila výskyt bankovky v nominálnej hodnote 1 000. - Sk, ktorá vykazuje znaky falzifikátu. Bankovka pochádzala z tržby na Pošte vo Vranove nad Topľou, ktorú tam v čase od 08.15 do 17.45 hod. dňa 9.2.2004 predložila neznáma osoba. Bankovka bola zaistená a bude zaslaná na expertízne skúmanie do skúšobne platidiel NBS v Bratislave.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Krádež vlámaním
bola zaznamenaná aj do jednej z chát v chatovej osade Gánovce - Filice, kde páchateľ ukradol veci v hodnote 6000, - Sk a poškodením zariadenia spôsobil škodu za 4.000, - Sk.

Objasnenie krádeží vlámaním do novinových stánkov.
V Priebehu januára, počnúc 3.1 a končiac 24.1.2004 boli uvedené 4 prípady vlámaní do novinových stánkov v Spišskom Podhradí, kde sa páchatelia obohatili o 6.400, - Sk, 38.249, - Sk, 75.039, - Sk a 55.329, - Sk.

Dňa 10.2.2004 policajtmi ÚJaKP v Poprade - pracovisko Levoča ako páchatelia boli z uvedených skutkov zistení a usvedčení : 24-ročný Miroslav M. , 20-ročný Emil P. a ml. Šimon D. - všetci bytom Žehra. M. M. je zadržaný a umiestnený v cele policajného zaistenia, Š. D. je stíhaný na slobode a E. P. je t. č. vo výkone trestu odňatia slobody za iné skutky.

Krádeží vlámaním bolo za 10.2.2004 v Prešovskom okres oznámených 6.

Krádež vlámaním do novinového stánku na Sibírskej ulici v Prešove so spôsobenou škodou vo výške 47.000, - Sk (ukradnuté cigarety, finančná hotovosť v minciach, telefónne karty. )

Krádež vlámaním do bufetu pri lyžiarskom vleku, v časti zv. Žliabky v katastri obce Dubovica, okr. Sabinov. Ukradnuté rôzne cukrovinky, tabakové výrobky, alkohol. Nápoje , zapaľovače a iné - škoda vo výške 12.000, - Sk.

Krádež vlámaním do budovy spoločnosti OZKN a.s. v Prešove - ukradnuté stropné osvetľovacie telesá a panelové radiátory - škoda 18.000. - Sk.

Krádež vlámaním do pivnice obytného bloku - ukradnuté 2 horské bicykle
škoda 11.500, - Sk. Krádež vlámaním do osobného motorového vozidla , ktoré bolo odstavené v objekte spoločnosti IKARO s.r.o. v Prešove - ukradnuté autorádio - škoda 7.500, - Sk.

Krádež vlámaním do garáže na Ul. Čapajevovej v Prešove - ukradnuté rôzne veci v hodnote 3.200, - Sk.

Krádež vlámaním v Bardejove do objektu Lahôdok Zlatá Koruna na Radničnom námestí, odkiaľ boli odcudzené rôzne potraviny, mäsové výrobky, alkoholické a nealkohol. nápoje a iné veci so škodou 40.000, - Sk.

Krádež vlámaním do predajne potravín v obci Frička, okr. Bardejov - rôzne nápoje, potraviny alkohol, múku cigarety a iné - škoda 51.000, - Sk.

Krádež vlámaním do novostavby rodinného domu v obci Kračúnovce , okr. Svidník - ukradnuté radiátory - škoda 47.000, - Sk pre 31-ročného majiteľa z Kračúnoviec.
18. Objasnenie krádeže vlámaním do neobývaného rodinného domu v Snine odkiaľ bola ukradnutá súprava bicích nástrojov v hodnote 10.000 , - Sk - krádež bola dňa 30.1.2004.

Dňa 10.2.2004 boli policajtmi ÚJKP OR PZ Humenné ako páchatelia zistení : Jozef
G. , nar. 1985, Róbert T. nar. 1988 - obidvaja zo Sniny. Tretí muž zo Sniny (nar. 18982) podieľal sa na uvedenom trestnom čine predajom ukradnutých bicích nástrojov za 8.000, - Sk ďalšiemu Sninčanovi.
 

Vyberte región