Centrum právnej pomoci za necelý rok ľudia oslovili vyše tromi tisíckami dopytov

08.12.2006 Celý región

Košice/Bratislava 8. decembra (TASR) - Obyvatelia Prešovského a Košického kraja, ktorí sú v materiálnej núdzi, potrebujú právnu radu a nemôžu si dovoliť práv...
Košice/Bratislava 8. decembra (TASR) - Obyvatelia Prešovského a Košického kraja, ktorí sú v materiálnej núdzi, potrebujú právnu radu a nemôžu si dovoliť právnika, majú príležitosť už piaty mesiac požiadať o pomoc košickú regionálnu kanceláriu Centra právnej pomoci (CPP).

Centrum právnej pomoci je jedinečnou štátnou inštitúciou svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy. Vzniklo v januári tohto roka pričom za jedenásť mesiacov svojej činnosti sa zaoberalo rôznym spôsobom vyše troma tisíckami písomných, telefonických, osobných alebo e-mailových dopytov od ľudí z celého Slovenska.
Fakt, že viac ako 70 percent žiadostí či konzultácií je z iného ako Bratislavského kraja, potvrdil správnosť otvorenia kancelárií v regiónoch. Okrem Bratislavy a Košíc, kde sa centrum nachádza v blízkosti Dómu sv. Alžbety, sú vytvorené regionálne kancelárie aj v Banskej Bystrici a v Žiline. V týchto štyroch regionálnych kanceláriách vybavujú pracovníci centra vyše 1400 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci.
Všetky miesta pre kancelárie boli vyberané s ohľadom na dostupnosť pre klientov, preto sa nedávno presťahovala do blízkosti železničnej stanice aj bratislavská kancelária. \"Ak sa človek dostane z finančných, rodinných alebo iných spoločenských dôvodov na perifériu spoločnosti, nemal by dostávať menej kvalitné služby, ako je prístup k právnej pomoci, a to ani čo sa týka kvality, ani čo sa týka prístupu k nej, \" priblížila postoj Centra právnej pomoci jeho riaditeľka Mária Kolíková.
Najčastejšie sa ľudia na centrum obracali s problémami súvisiacimi s pôžičkami, nájmom alebo vlastníctvom bytu či dedičstvom. Pracovníci centra často riešia aj prípady týkajúce sa vypratania bytu alebo domu, platenia výživného na dieťa a nárokov zamestnancov.
V budúcnosti chce CPP, ktoré má v logu záchranné koleso, pokračovať v ústretovom smerovaní voči klientom. V záujme lepšej zrozumiteľnosti zmenilo formulár žiadosti o právnu pomoc a pre zjednodušenie jej dokladovania nadviazalo spoluprácou s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Čoskoro budú ľudia na preukázanie svojej príjmovej a majetkovej situácie, ktorá patrí medzi podmienky poskytnutia bezplatnej pomoci, potrebovať aj menej dokladov vďaka dohode o spolupráci a Úradom geodézie, kartografie a katastra. V súvislosti s urgentnými prípadmi chce centrum rozvíjať aj spoluprácu s políciou a plánuje vytvoriť informačnú webstránku so zrozumiteľnými odpoveďami na jednotlivé právne otázky. Nezanedbateľným je plán vyhodnotiť hranicu materiálnej núdze ako podmienky poskytnutia právnej pomoci, čo by malo smerovať k jej úprave tak, aby sa priblížila reálnemu stavu spoločnosti.
 

Vyberte región