Klienti Slov.sporiteľne v prešovskom regióne majú v zrušených vkladoch 136 mil.

09.12.2006 Prešov

Na celkovej sume 1,2 mld Sk, ktorú mali k 30. novembru 2006 klienti Slovenskej sporiteľne v zrušených anonymných vkladoch, sa prešovský región podieľal 11 %,...
Na celkovej sume 1,2 mld Sk, ktorú mali k 30. novembru 2006 klienti Slovenskej sporiteľne v zrušených anonymných vkladoch, sa prešovský región podieľal 11 %, čiže 136 miliónmi Sk. Za uplynulý rok (od 30. novembra 2005) klesol ich objem v regióne o 65 mil. Sk (47,5 %). Slovenská sporiteľňa eviduje anonymné vklady aj v hodnote presahujúcej milión korún.

Anonymné vklady (vklady na doručiteľa) prestali slovenské banky úročiť 1. januára 2004. K 31. decembru 2003 bol tento typ vkladov zrušený novelou Občianskeho zákonníka v rámci aproximácie s legislatívou Európskej únie. Od 31. 12. 2003 začala plynúť trojročná premlčacia lehota, počas ktorej si klienti môžu v banke vybrať zostatky z anonymných vkladov. Banka najneskôr do 31. 12. 2006 prevedie nevyplatené zostatky anonymných vkladov v prospech účtov určených Ministerstvom financií SR.

Vkladná knižka obvykle nie je anonymná, ak je v nej uvedený text „ Na meno“ a súčasne meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia alebo rodné číslo vkladateľa. Ak si majiteľ vkladnej knižky nie je istý, či je jeho knižka anonymná, odporúčame mu obrátiť sa na poradcov v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne.

Podrobnejšie informácie poskytnú pracovníci obchodných miest Slovenskej sporiteľne alebo 24 hodín denne operátori linky SPOROTEL (0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888).
 

Vyberte región