V Spravbytkomforte investovali do obnovy tepelného hospodárstva 37 miliónov Sk

10.12.2006 Prešov

Prešov 10. decembra (TASR) - Sumu 37 miliónov Sk z vlastných zdrojov investovala v tomto roku prešovská spoločnosť Spravbytkomfort, a. s. , do rekonštrukcií ...
Prešov 10. decembra (TASR) - Sumu 37 miliónov Sk z vlastných zdrojov investovala v tomto roku prešovská spoločnosť Spravbytkomfort, a. s. , do rekonštrukcií v tepelnom hospodárstve. Išlo o kompletnú výmenu technológie v 5 odovzdávacích staniciach a o opravu kotolne Mladosť s cieľom zlepšiť využitie inštalovaného výkonu.

Ide o jedno z viacerých tohoročných pozitív v tejto firme, ktorá bolo transformovaná na spoločný podnik prešovskej mestskej samosprávy a viedenskej spoločnosti Energiecomfort. Rakúšania kúpili minoritného spoločníka v pôvodnom Spravbyte, ktorým bola prešovská spoločnosť C. E. U. a po dohode schválenej tunajším zastupiteľstvom získali 55 % akcií. Mestu Prešov zostal zvyšný podiel akcií. Spoločnosť zmenila svoje obchodné meno na súčasné od začiatku tohoročného júna.
Paul Minarik, jeden z členov predstavenstva Spravbytkomfortu, a. s. , zastupujúcich v ňom rakúskeho partnera, pre TASR povedal, že sú \"veľmi spokojní\" so situáciou vo firme. Úspešne zvládli vo vnútri firmy \"obavy, asi ako vždy, keď sa mení hospodár, majiteľ\". Očakávajú uspokojujúci tohoročný hospodársky výsledok pri ročnom obrate vyše 600 miliónov Sk. Podarilo sa navŕšiť základné imanie firmy o 90,909 milióna Sk z pôvodného 1 milióna Sk. Spravbytkomfort vlastní technické zariadenia, nepracuje s prenajatým, ale vlastným majetkom, čo je podľa Minarika predpoklad lepšieho budúceho hospodárenia.
Medzi kroky, ktoré by mali prehĺbiť prosperitu zaradil Minarik aj fakt, že sa v tomto roku podarilo 1 635 bytov, čo je zhruba 20 %, hydraulicky vyregulovať a namontovať termostatické hlavice.
Spravbytkomfort má v súčasnosti vo svojom názve dodatok energetický, bytový a objektový manažment. Spravuje necelých 11 000 bytov v Prešove a teplo dodáva do dvojnásobného počtu bytov a do viacerých objektov škôl a iných zariadení patriacich prevažne mestu Prešov. Zamestnáva 220 ľudí. Keď Rakúšania vstupovali pred vyše rokom do Spravbytu, pracovalo v ňom asi 250 ľudí
 

Vyberte región