Pracovníci OZ Lesov SR v Prešove hospodária podľa schémy FSC

11.12.2006 Prešov

Prešov 11. decembra (TASR) - Certifikačné osvedčenie podľa požiadaviek medzinárodnej neziskovej organizácie Lesná dozorná rada (Forest Stewardship Council - ...
Prešov 11. decembra (TASR) - Certifikačné osvedčenie podľa požiadaviek medzinárodnej neziskovej organizácie Lesná dozorná rada (Forest Stewardship Council - FSC) nedávno získal na obdobie nasledujúcich 5 rokov prešovský odštepný závod (OZ) Lesov SR, štátny podnik, Banská Bystrica.

Pracovníci OZ potvrdili historické prvenstvo, pretože práve tento závod, ako prvý subjekt na Slovensku obhospodarujúci lesy, dostal certifikát FSC v decembri 2001 s platnosťou na 5 rokov.
Uznávaný systém certifikácie lesa FSC s celosvetovou pôsobnosťou predstavuje moderný trhový nástroj, ktorý podporuje u lesného hospodára snahu hospodáriť prírode blízkym, trvalo udržateľným a sociálne prijateľným spôsobom. Prešovskí lesníci môžu značkou FSC naďalej označovať svoj produkt – drevnú surovinu, a tým deklarovať, že pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Závod absolvuje v pravidelných ročných intervaloch monitorovacie audity, že dosiahnutý štandard je neustále udržiavaný.
V auguste 2006 uskutočnila akreditovaná certifikačná organizácia SGS Slovakia, spol. s r. o. , inšpekciu hospodárenia OZ v lese, zameranú na preverenie zhody s 10 princípmi a 56 kritériami schémy FSC podľa programu Qualifor. Preverovali celý proces od pestovania sadeníc, cez obnovu a výchovu lesných porastov až po výrub. Na základe výsledkov auditu udelili certifikát obhospodarovania lesa FM (Forest management) a certifikát spotrebiteľského reťazca COC (Chain of Custody).
V súčasnosti prešovský závod obhospodaruje 40 000 hektárov (ha) lesa na Šariši a Spiši na katastrálnej výmere takmer 220 000 ha. Na tomto území je ďalších 120 000 ha plochy lesa, ktoré v minulosti obhospodarovali štátne lesy, ale v súčasnosti bola časť prinavrátená pôvodným vlastníkom.
TASR o tom informoval hovorca Lesov SR, š. p. , Peter Gogola.
 

Vyberte región