Kompletné dielo Wolfganga Amadea Mozarta je už na internete

12.12.2006 Celý región

Kompletné dielo rakúskeho hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta je už na internete.
Medzinárodná nadácia Mozarteum Salzburg digitalizovala notové zápisy tvorby legendárneho skladateľa a sprístupnila ich na internete. Notové listy viac ako 600 Mozartových skladieb sú k dispozícii na internetovej stránke http://dme.mozarteum.at/, informovala nadácia na dnešnej prezentácii projektu v Salzburgu. Partitúry sú podľa vedeckého vedúceho projektu Ulricha Leisingera založené na tlačenej podobe Nového Mozartovho vydania (NMA). Veľký projekt NMA online vznikol na základe spolupráce Medzinárodnej nadácie Mozarteum Salzburg a Inštitútu Packard Humanities v kalifornskom Los Altos. Laikom i expertom by mal umožniť jednoduchý a bezplatný prístup k Mozartovým partitúram a hudobným vedcom uľahčiť systematické skúmanie Mozartovej práce. Celkovo je na internete sprístupnených 24.000 notových stránok s rukopisom Mozarta i jeho kritickými poznámkami.
(TARS)
 

Vyberte región