Pre asi dve miliardy kresťanov vo svete sa dnes začínajú Vianoce

24.12.2006 Celý región

Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú dnes na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista ako chudobnéh...
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú dnes na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.

Aj keď predpoludním veriaci ešte slávia štvrtú adventnú nedeľu, ktorá sa tento rok kryje so Štedrým dňom a zapaľujú štyri sviečky na adventnom venci, popoludní sa už pozornosť všetkých sústreďuje na Štedrý večer.
Mnohé kresťanské rodiny na Slovensku dodržiavajú na Štedrý deň pôst ako symbol pokory a vyjadrujú takto úctu príchodu malého Ježiška na svet. Celodenný pôst a slávnostná spoločná štedrovečerná večera symbolizuje jednotu rodiny, ktorá by sa mala pri jednom stole stretávať celý nasledujúci rok.
Katolícki veriaci slávia dnes popoludní a večer vigíliu sviatku Narodenia Pána. Tradičnou a neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera v katolíckych kostoloch sú polnočné omše, keďže podľa evanjelistu Lukáša sa Ježiš narodil v noci. Spievajú sa koledy a vianočné piesne, medzi nimi aj svetoznáma rakúska pieseň Tichá noc, svätá noc... , ktorú v roku 1818 skomponoval organista Franz Xaver Gruber. V kostoloch a domácnostiach nechýbajú betlehemy. Na mnohých miestach sa konajú aj tzv. skoršie polnočné omše - o 22.00 alebo o 23.00 h.
V gréckokatolíckej cirkvi sa slávi veľké povečerie a liturgia takisto v neskorých večerných hodinách.
V evanjelických chrámoch sa dnes konajú popoludní a večer slávnostné štedrovečerné služby Božie. Slávnostné bohoslužby sú aj v iných kresťanských chrámoch.
(TASR)
 

Vyberte región