Na podporu rozvoja bývania v Prešovskom kraji nebude dostatok financií

27.02.2004 Celý región

Posudzovanie žiadostí o poskytovanie štátnej podpory na rozvoj bývania v Prešovskom kraji je najsledovanejšou právomocou novozriadeného Krajského stavebného ...
Posudzovanie žiadostí o poskytovanie štátnej podpory na rozvoj bývania v Prešovskom kraji je najsledovanejšou právomocou novozriadeného Krajského stavebného úradu (KSÚ) v Prešove. Jeho prednosta Jaroslav Kaščák na prezentácii 26. februára zdôraznil, že prvé žiadosti prijali v polovici tohto mesiaca. Už teraz je ich desaťnásobne viac ako je možné pokryť sumou, ktorú KSÚ dostal zo štátneho rozpočtu.

Na obstarávanie nájomných bytov má byť k dispozícii 45, 9 milióna Sk, čo by stačilo na výstavbu asi 100 bytov. Na nájomné byty s nižším štandardom vo vybraných rómskych osadách dostali 112, 7 milióna Sk. Z tejto čiastky by sa dalo postaviť okolo 150 bytov, no o dotáciu sa uchádza 20 obcí. Na technickú vybavenosť k nájomným bytom, rodinným domom a na odstránenie systémových porúch je dohromady vyčlenených 13 miliónov Sk. Fyzické osoby sa môžu uchádzať o prostriedky na výstavbu, dostavbu, obnovu domu či bytu prostredníctvom stavebných úradov v obciach.
Žiadosti sa majú predkladať do konca marca.
KSÚ má 17 pracovníkov, ktorí zabezpečujú agendu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v kraji. V jeho organizačnej štruktúre nie sú obvodné ani detašované pracoviská. 17. Je súčasťou rezortu výstavby a regionálneho rozvoja.
Do stredy 3. marca majú byť pracoviská úradu počítačovo prepojené a skončilo by jeho počiatočné provizórium.

(jj)
 

Vyberte región