Tieto slovenské osobnosti nás v roku 2014 opustili

13.12.2014 Bratislava

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovensko sa aj v roku 2014 rozlúčilo s mnohými významnými osobnosťami z oblasti politiky, verejného života, umenia, kultúry, vedy a športu.

JANUÁR

21. januára - V Pukanci vo veku nedožitých 87 rokov zomrel slovenský spisovateľ a matičný dejateľ Andrej Chudoba (občianskym menom Ondrej Hudoba). Narodil sa 21. novembra 1927 v obci Malé Krškany v Levickom okrese. "V oblasti nepretržitej beletristickej činnosti sa venoval básnickej tvorbe, ale najväčší ohlas zaznamenali jeho majstrovské prozaické knihy, zbierky poviedok, noviel a povestí a predovšetkým úspešné romány, v ktorých čerpal námety z rodného prostredia južného Slovenska," priblížil poverený vedecký tajomník Matice Slovenskej Pavol Parenička. Chudoba písal aj filmové scenáre, televízne hry a rozhlasové adaptácie.

FEBRUÁR

04. februára - Vo veku 82 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe Ing. Jozef Hübel, bývalý poslanec Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1990-1992 za VPN a neskôr za ODÚ-VPN. Po Novembri '89 ho rehabilitovali, bol jedným z iniciátorov vzniku a založenia VPN v Spišskej Novej Vsi. V SNR pracoval vo Výbore pre životné prostredie, kde inicioval viacero zákonov súvisiacich so skvalitnením životného prostredia.

06. februára - V noci (na 6. 2.) zomrel vo veku 96 rokov bývalý vysoký funkcionár Komunistickej strany Československa (KSČ) Vasil Biľak. V rámci aparátu KSČ bol hlavným exponentom brežnevovského vedenia v KSČ, reprezentant neostalinského dogmatizmu a neskôr tiež odporca prestavby. V tom období získal mnohé domáce aj zahraničné vyznamenania. Po Nežnej revolúcii ho v decembri 1989 zbavili všetkých funkcií a vylúčili z KSČ.

10. februára - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý československý reprezentant vo veslovaní a dlhoročný funkcionár i rozhodca Albert Krajmer. Ako pretekár štartoval na olympijských hrách 1956 v Melbourne, úspešne reprezentoval Československo spolu s Františkom Reichom. V dvojskife mužov v rokoch 1955 a 1956 na majstrovstvách Európy v belgickom Gente a slovinskom Blede vybojovali striebornú, respektíve bronzovú medailu. Po športovej kariére sa Krajmer stal súčasťou veslárskeho života na Slovensku. Ako funkcionár zastupoval Slovensko najskôr v Československom veslárskom zväze, neskôr pôsobil v Slovenskom veslárskom zväze.

23. februára - Vo veku 73 rokov zomrel dlhoročný pedagóg Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach, bývalý dekan LF a prorektor UPJŠ doc. MUDr. František Longauer, CSc. Stál pri rozvoji výučby zahraničných študentov na LF UPJŠ a podporoval prípravu prvých zahraničných projektov lekárskej fakulty.

MAREC

01. marca - Vo veku 93 rokov zomrel priamy účastník druhej svetovej vojny a národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu Karol Schwarz. Bol zároveň predsedom Historickej odbojovej skupiny vojakov zahraničných spojeneckých armád a čestným predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).

11. marca - Vo veku 70 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v Bratislave básnik, aforista, autor rozhlasových hier Peter Gregor. Pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Bratislave (1967-1969), neskôr ako redaktor v Československej televízii (1970-1971) a redaktor časopisu Osvetová práca (1971-1983). Od roku 1983 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Patril medzi najplodnejších a najúspešnejších slovenských autorov rozhlasových hier.

11. marca - Jedna z významných postáv Československej televízie Jarmila Košťová zomrela v Bratislave po dlhej chorobe. V auguste 1968 profesionálne aj ľudsky statočne vystupovala vo vysielaní tzv. ilegálneho rozhlasu aj ilegálnej televízie z utajených miest v Bratislave. Riskantné vysielanie trvalo od 21. augusta 1968 až do 1. septembra 1968, v prvých dňoch okupácie bývalého Československa spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy. V auguste 2003 prezident SR Rudolf Schuster ocenil Jarmilu Košťovú Krížom prezidenta II. stupňa za statočné osobné postoje po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 a za mimoriadny prínos k budovaniu a rozvoju slovenskej televíznej tvorby.

15. marca - Vo veku 60 rokov zomrela po vážnej chorobe psychologička Eva Jaššová. Pôsobila ako pedagogička na viacerých vysokých školách. V roku 2004 jej bola udelená vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor v odbore psychológia. Vystupovala v elektronických a printových médiách, kde sa vyjadrovala k aktuálnym politickým a spoločenským témam.

APRÍL


07. apríla - Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel v Považskej Bystrici po dlhej chorobe jeden z otcov legendárneho mopedu Babetta Gustav Ulický. Viac ako 40 rokov pracoval v podniku Považské strojárne a bol v centre tvorby jednostopových motorových vozidiel, na báze ktorých sa vyvíjala neskôr výroba malej poľnohospodárskej techniky.

10. apríla - Bývalý generálny, dištriktuálny, seniorálny a zborový dozorca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku JUDr. Ivan Štefan Šenšel zomrel v nemocnici v Liptovskom Mikuláši vo veku nedožitých 91 rokov. Ivan Š. Šenšel žil aktívnym životom, venoval sa ochotníckemu divadlu, bol hercom i režisérom, predsedom ústredného výboru Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska. Venoval sa hudbe, bol členom speváckych súborov, kantorom, organistom, blízka mu bola i publikačná činnosť.

10. apríla - V Prešove vo veku 90 rokov zomrel gréckokatolícky emeritný prešovský biskup Ján Hirka. V rokoch 1950-1968, keď bola totalitným režimom gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, preto bol prenasledovaný a väznený. V roku 1952 ho zatkli a odsúdili na tri roky väzenia. Po amnestii pracoval ako stavebný robotník v Brezne. Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v Československu pápež Pavol VI. vymenoval Jána Hirku za administrátora diecézy, ale štátny súhlas na vykonávanie tejto funkcie dostal až v roku 1969. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra 1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.

15. apríla - Vo veku 73 rokov zomrel spisovateľ, bývalý redaktor, vysokoškolský pedagóg, poslanec parlamentu a dlhoročný veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Ladislav Ballek. Ťažiskom Ballekovho literárneho sveta bol najmä Palánk, mesto na juhu Slovenska - na rozhraní dvoch etník, na hranici dvoch štátov. Reálne sú to Šahy, kde Ballek vyrastal. Pre tvorbu čerpal veľa zo svojich skúseností, príbehy často situoval do miest, ktoré dôverne poznal.

MÁJ


17. mája - Vo veku 62 rokov zomrel po krátkej chorobe teatrológ Oleg Dlouhý. Pôsobil aj ako hlavný dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove, dramaturg Činohry Novej scény v Bratislave či ako starší radca Ministerstva kultúry SR. Od roku 1995 pracoval v dokumentácii Divadelného ústavu v Bratislave. Od roku 2006 učil na Konzervatóriu v Bratislave. Venoval sa odbornej reflexii činoherných, muzikálových, operetných a alternatívnych divadiel pre denníky a odbornú tlač. Spolupracoval s amatérskym divadlom, ako metodik so súbormi, pôsobil v súťažných porotách amatérskych divadelných prehliadok.

15. mája - Zomrela hlásateľka, dramaturgička, prekladateľka a autorka televíznych seriálov Viera Mikulášová Škridlová. Bola hlásateľkou Československého rozhlasu v Prahe. Prekladala z ruštiny a angličtiny, na konte má preklady približne 50 divadelných hier svetových autorov a desiatky diel poézie a prózy. V Slovenskej televízii pracovala 22 rokov ako dramaturgička. Počas tohto obdobia vytvorila takmer 40 hier. Podieľala sa na spracovaní všetkých diel Hany Zelinovej. V rokoch 1989-90 bola pri znovuobnovení činnosti Živeny, spolku slovenských žien a podieľala sa na jej založení spolu s Hanou Zelinovou.

22. mája - Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel v rehoľnej komunite seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pre Dunaji kňaz, redaktor a spisovateľ, páter Šebastián Labo. Popri vyše tridsaťročnej redaktorskej a rozsiahlej kazateľskej činnosti v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku a Luxembursku, kde sa prihovoril bezmála miliónu veriacich, je autorom 20 kníh, najmä o apoštolských cestách pápežov dnes už svätého Jána Pavla II. a žijúceho emeritného pápeža Benedikta XVI. Dňa 11. decembra 2007 udelila Trnavská univerzita Šebastiánovi Labovi titul Doctor Honoris Causa. Je čestným občanom rodnej obce a laureátom štátneho vyznamenania Pribinov kríž, ktoré mu udelil prezident SR Ivan Gašparovič.

31. mája - Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 63 rokov Milan Sidor, ktorý sa v roku 2009 ako kandidát KSS neúspešne uchádzal o post prezidenta SR. Sidor do roku 1990 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Zaoberal sa aj rusínskou otázkou a bol členom výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a výboru Všeslovanského zjazdu.

JÚN


20. júna - Vo veku 75 rokov zomrel v Bratislave člen Siene slávy slovenského hokeja Jaroslav Walter. Bývalý útočník sa narodil 5. januára 1939. S hokejom začínal ako 13-ročný v Sokole Čimelice, aktívne hral za Jiskru Lovosice (1953 – 1956), CHZ Litvínov (1956 – 1958 a 1960 – 1964), Duklu Jihlava (1958 – 1960), Slovan Bratislava (1964 – 1969). Na záver hráčskej kariéry pôsobil univerzálny útočník v Rakúsku v EC Innsbruck a ATSE Graz (1969 – 1972). Na trénerskej lavičke začínal ako asistent Jána Staršieho v bratislavskom Slovane (1972), veľmi skoro (1974 – 1978) prišlo prvé úspešné obdobie v Dukle Trenčín s ocenením Vzorný tréner. Nasledovala zastávka v nemeckom EC Deilinghofene (1979 – 1981) a po nej návrat do bratislavského Slovana na lavičku A mužstva (1981 – 1983). Do Siene slávy slovenského hokeja ho uviedli 26. novembra 2005.


JÚL


08. júla - Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel významný slovenský vedec a ekonóm Antonín Klas. Profesor Klas vybudoval a riadil Výskumné výpočtové stredisko, Program OSN pre rozvoj v Bratislave. Predtým pôsobil na Ekonomickej univerzite ako prorektor pre vedu a výskum a ako riaditeľ Výskumného ústavu národohospodárskeho pri Ekonomickej univerzite. Bol vysokoškolským profesorom, školiteľom vedeckých doktorandov a členom viacerých slovenských aj medzinárodných vedeckých organizácií. Je autorom publikácie Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku, za ktorú dostal ocenenie od Slovenského literárneho fondu.

08. júla - Vo veku 67 rokov zomrel sudca Ústavného súdu (ÚS) SR Juraj Horváth. V roku 2013 prekonal mozgovú porážku. Horváth patril k sudcom, na ktorých podal Štefan Harabin niekoľko trestných oznámení. Horváth vyštudoval právo v Bratislave, potom pracoval ako podnikový právnik na viacerých poľnohospodárskych družstvách. Ako komerčný právnik sa venoval aj reštitúciám. Pred nástupom na súd bol advokát.

10. júla - Vo veku nedožitých 66 rokov náhle zomrel významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta severomaďarskej obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka. Havelka bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

15. júla - Vo veku 76 rokov zomrel prozaik, esejista, literárny kritik, básnik, vedecký pracovník a hudobník Ivan Kadlečík. Pre svoje otvorené názory, ktoré prezentoval celý život vo svojej tvorbe, po roku 1968 najmä v publicistických prácach, patril tento prozaik, esejista a literárny kritik počas dlhých rokov normalizácie medzi "nežiaducich" autorov. Nemohol publikovať, vyradili ho z pracovného procesu, do ktorého sa mohol vrátiť až po roku 1989.

19. júla - Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel spisovateľ, zberateľ a autor rozprávok a príbehov pre deti Anton Pajonk. Do literatúry vstúpil v roku 2004 knižným debutom Kysucké rozprávky. "Ďalšími dielami sa vyhranil ako autor a zberateľ rozprávok a príbehov z regiónu Kysúc. Jeho dielo je charakteristické lokálnym koloritom, osobitne autentickým jazykom a úsmevnosťou ľudového humoru. Odchodom Antona Pajonka stráca slovenská literatúra, osobitne región severného Slovenska a Kysúc, príčinlivého autora, priateľského kolegu a významného interpreta i pôvodcu literárnych diel pre deti a mládež," uviedol Peter Mišák zo Spolku slovenských spisovateľov.

AUGUST


13. augusta - Vo veku 85 rokov zomrel univerzitný profesor Koloman Ivanička, geograf, pedagóg, filozof, ekonóm, politológ, historik a spisovateľ. Vyštudoval prírodné vedy a geografiu na univerzitách v Bratislave a vo Varšave. Prednášal na viacerých slovenských vysokých školách i v zahraničí. Svoje celoživotné poznatky a skúsenosti z mnohých zahraničných ciest, študijných stáží a pobytov i prednáškových turné v Európe, USA, Kanade, Japonsku, Číne, Indii a iných krajinách sveta zúročil vo vedeckých, odborných i popularizačných publikáciách. Medzi odbornou verejnosťou je známe najmä jeho pilotné dielo Synergetika a civilizácia (1988), medzi širšou verejnosťou dve vydania diela Slovensko - Genius loci (1996, 2000).

SEPTEMBER


14. septembra - Bývalý slovenský hokejista Miroslav Hlinka vo veku 42 rokov spáchal samovraždu. Majster sveta z Göteborgu 2002 pôsobil naposledy ako asistent trénera extraligového klubu HC'05 Banská Bystrica. Bývalý úspešný center odštartoval svoju kariéru v Dukle Trenčín. Spod hradu Matúša Čáka odišiel v sezóne 1995/1996 do Sparty Praha, kde pôsobil ďalšie štyri sezóny. V Česku hrával aj v Karlových Varoch, Zlíne, Pardubiciach či druholigovom Chomutove. V Európe korčuľoval v kluboch vo Fínsku, Švédsku i Rusku.

14. septembra - Vo veku 50 rokov podľahol chorobe lekár slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Lupták. Jeho poslednou veľkou akciou pri národnom tíme boli februárové ZOH v Soči. Kariéru hokejového lekára odštartoval v roku 2000 v Slovane Bratislava, kde zotrval ďalších sedem rokov. S belasými sa ako člen realizačného tímu tešil z piatich majstrovských titulov. Odborne sa špecializoval na športovú traumatológiu, jeho hlavným zameraním boli artroskopické operácie kĺbov.

17. septembra - Vo veku 33 rokov náhle zomrel vedecký pracovník, chemik Dr. Branislav Husár. Vyštudoval organickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Po nástupe na Ústav polymérov SAV väčšiu časť svojho doktorandského štúdia realizoval v Clermont-Ferrand vo Francúzsku, kde aj úspešne obhájil titul PhD. V rámci európskeho projektu absolvoval mesačný študijný pobyt v Pise.

OKTÓBER

16. októbra - Nepálske úrady potvrdili smrť dvoch Slovákov a troch nepálskych horských vodcov, ktorí boli nezvestní po lavíne v základnom tábore pod vrchom Dhaulágirí v strednom Nepále. Podľa webovej stránky Expedition.sk po páde lavíny ostali nezvestní Janko Matlák a Vlado Švancár spolu s tromi nepálskymi pomocníkmi. Osem ďalších členov slovenskej expedície sa podarilo helikoptérami dopraviť do mesta Pokhara. Desaťčlennú skialpinisticko-horolezeckú výpravu 14. októbra zasiahla v základnom tábore pod vrchom Dhaulágirí lavína. Siedmim Slovákom a jednému Čechovi sa podarilo zachrániť, dvom z nich, ako aj trom nepálskym horským vodcom, sa počasie stalo osudným.

17. októbra - Vo veku 69 rokov zomrel bývalý československý reprezentant vo futbale Vladimír Hrivnák. Rodák z Banskej Bystrice prišiel v roku 1963 do bratislavského Slovana z Rimavskej Soboty. Po dvoch rokoch debutoval ako obranca v lige. Počas desaťročného pôsobenia v Slovane sa tešil z historického triumfu v Pohári víťazov pohárov UEFA v roku 1969 a o rok neskôr z federálneho titulu. Reprezentačný dres obliekol spolu v 13 stretnutiach. Po skončení aktívnej činnosti trénoval juniorov Slovana, neskôr viedol kluby Dunajská Streda, ZŤS Košice, Inter Bratislava, Matador Púchov a ŠKP Bratislava.

19. októbra - František Kele zahynul pod vrcholom Rysov vo Vysokých Tatrách po tom, čo sa pošmykol na zľadovatenom chodníku. Utrpel vážne poranenia hlavy, záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Kele bol od svojich 15 rokov najmladší horský vodca v histórii Tatranskej horskej služby, absolvoval viaceré cesty okolo sveta. Bol účastníkom mnohých zahraničných expedícií - Ahaggar 1973, Hindúkuš 1974, Kilimandžáro 1977, Patagónia 1982 i ďalších. V roku 1993 viedol prvú slovenskú severopolárnu expedíciu - Arktický kvet.

26. októbra - Vo veku 58 rokov zomrela bývalá hádzanárka Daniela Trandžíková. Členka Siene slávy slovenskej hádzanej podľahla zákernej chorobe. Rodáčka z Melčíc bola trojnásobnou najlepšou hádzanárkou Československa (1980, 1981, 1988), najcennejší dres si obliekla v 311 stretnutiach, v ktorých vsietila 657 gólov. S hádzanou začínala v Odeve Hlohovec, neskôr obliekala dres Trenčína a najväčšiu slávu zažila v družstve ZVL Prešov, kde sa stala trojnásobnou majsterkou ČSSR (1986, 1987, 1989). Hrala v semifinále EPM 1987, štartovala na dvoch olympijských hrách (1980, 1988), na ktorých skončili reprezentantky ČSSR zhodne na piatom mieste.

NOVEMBER

08. novembra - Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej odevnej tvorby svojej doby Vlasta Hegerová zomrela v Bratislave. Absolvovala Vyššiu školu umeleckého priemyslu v Brne a pracovala ako návrhárka v Textilnej tvorbe v Prostějove, od roku 1958 v jej bratislavskej pobočke. Pre časopis Naša Móda pracovala ako redaktorka a kresliarka od roku 1961. Keď časopis zmenil názov na Móda, vznikol tam i vývojový ateliér, kde pôsobila až do roku 1986 ako návrhárka. Príležitostne spolupracovala na tvorbe kostýmov pre televíziu a divadlá.

17. novembra - Po ťažkej chorobe vo veku 72 rokov zomrel v Košiciach významný slovenský filmový, televízny a divadelný scénograf Štefan Hudák. Narodil sa 27. júna 1942 vo Veľkom Šariši pri Prešove. Štúdium odboru scénografia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ukončil v roku 1966. Jeho výrazný talent sa prejavil pri realizácii scénických návrhov pre bratislavské divadlá - Divadelné štúdio VŠMU, Malá scéna, SND a ďalšie. Spolupracoval s Novou scénou v Bratislave, Štátnym divadlom Košice, divadlami v Žiline a Prešove. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s Košicami, kde vytvoril množstvo scénických návrhov najmä pre košické štúdio Československej, neskôr Slovenskej televízie a pre košické divadlá. Dlhé roky tvoril scénu pre reláciu Zlatá brána.

29. novembra - Vo veku 66 rokov zomrel po dlhej ťažkej chorobe maliar, ilustrátor a grafický dizajnér Svetozár Mydlo. Bol výtvarníkom s výrazným neopakovateľným rukopisom. Absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, potom Vysokú školu výtvarných umení. Niekoľko rokov pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Ilustroval knihy aj pre vydavateľstvá Slovenský spisovateľ, Smena a Buvik. Pracoval aj pre Radošinské naivné divadlo.
 

Vyberte región