Objasnenie úžery,

27.02.2004 Celý región

Policajti Prešovského kraja úspešne objasnili niekoľko prípadov trestného činu úžery .
Policajti ÚJKP OR PZ v Poprade zistili, že 38-ročný V. P. a 55-ročná R. P. , obaja z Liptovskej Tepličky, minimálne od roku 1993 až doposiaľ, prisľúbili a poskytli občanom zjavne nevýhodne pôžičky, vždy na obdobie jedného mesiaca s 20% mesačným úrokom z požičanej sumy, pričom takto požičali finančné prostriedky 22-ročnému M. Z. z Lipt. Tepličky a 33-ročnému J. Z. z Telgártu v mesačných čiastkach od 500. -Sk do 5000. -Sk. Takéto pôžičky poskytovali aj ďalším doposiaľ nestotožneným osobám, pričom tieto osoby neboli zamestnané a poberali len sociálne dávky. Splácaním úrokov a istiny sa dostali do stáleho zadĺženia a nedostatku finančných prostriedkov na obživu.
Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ v Poprade dňa 26.02.2003 obom vzniesol obvinenie pre trestný čin spolupáchateľstva k trestnému činu úžery a spracoval návrh na ich vzatie do väzby. (1-5 rokov)

Policajti ÚJKP OR PZ v Poprade zistili, že 45-ročný J. Č. z Liptovskej Tepličky, minimálne od roku 1993 až doposiaľ, prisľúbil a poskytol zjavne nevýhodne pôžičky vždy na obdobie jedného mesiaca s 20% mesačným úrokom z požičanej sumy, pričom takto požičal finančné prostriedky :
v decembri uplynulého roka 20-ročnému M. P. z Lipt. Tepličky vo výške 5.000. -Sk, ktorý mu v januári tohto roku vrátil sumu 6.000. -Sk , čím takto získal vo svoj prospech 1.000. -Sk, od mesiaca február 1999 do mesiaca december 2003 požičiaval 23-ročnému M. P. z Lipt. Tepličky, finančné prostriedky vo výške 2.000 a tento mu mesačne pri vyplácaní sociálnych dávok musel vyplácať sumu 2.200. -Sk, čím takto pre seba získal finančný prospech vo výške najmenej 12.000. -Sk. Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ v Poprade dňa 26.02.2003 J. Č. vzniesol obvinenie pre trestný čin úžery a spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. ( 2-roky alebo peňažný trest)

Policajti ÚJKP OR PZ v Poprade zistili, že 48-ročný R. F. z Liptovskej Tepličky, minimálne od roku 2001 až doposiaľ, prisľúbil a poskytol zjavne nevýhodne pôžičky vždy na obdobie jedného mesiaca s 20% mesačným úrokom z požičanej sumy, pričom takto požičal finančné prostriedky :
22-ročnému M. Z. , 42-ročnej V. Š. a ďalším nestotožneným osobám z Lipt. Tepličky, v mesačných čiastkach 500. -Sk, 1.000. -Sk a 5.000. -Sk, pričom tieto osoby boli nezamestnané, poberali len sociálne dávky a splácaním úrokov a istiny sa dostali do stáleho zadĺženia a nedostatku finančných prostriedkov na obživu. R. F. takto svojím konaním pre seba získal prospech na úrokoch minimálne na sumu 20.000. -Sk.
Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ v Poprade dňa 26.02.2003 R. F. vzniesol obvinenie pre trestný čin úžery a spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. ( 2-roky alebo peňažný trest)

Vo všetkých prípadoch sa aj naďalej stotožňujú ďalšie poškodené osoby.

ÚJaKP OR PZ vo Vranove zadokumentoval trestný čin úžery, ktorého sa dopustil 70-ročný Pavol K. z Vyšného Žipova, okr. Vranov nad Toľou. Menovaný od roku 1994 až doposiaľ v obci Vyšný Žipov zneužil finančnú tieseň miestnych občanov:
45.ročnej O. K. , 41-ročného O. K. , 42-ročného S. K. , 40-ročného J. K. , a 43-ročného B. K. , - všetkých bez pracovného pomeru, tým spôsobom, že využil ich naliehavú potrebu zabezpečiť stravu a iné základné potreby pre seba a pre ich rodiny z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a za pôžičku rôznych súm na zakúpenie uvedených vecí, pre seba žiadal plnenie vo výške 30-60 % úroku zo zapožičanej sumy, pričom hodnota plnenia bola k hodnote vzájomného plnenia vo veľkom nepomere. Svojím konaním takto pre poškodených spôsobil spolu škodu vo výške minimálne 100.000, - Sk pre každého z nich. Je mu vznesené obvinenie pre trestný čin úžery , bol zadržaný a je umiestnený v cele policajného zaistenia. Je daný návrh na jeho vzatie do väzby.

Obvinenie pre trestný čin úžery bolo vznesené vyšetrovateľom ÚJaKP OR PZ vo Vranove aj 53-ročnému Jánovi K. , z Vyšného Žipova, okr. Vranov n/T.
Menovaný od roku 1997 až doposiaľ v obci Vyšný Žipov , okr. Vranov zneužil finančnú tieseň miestnych občanov a to:
44-ročnej O. K. , 41-ročného S. K. , 36-ročného Š. K. , 40-ročného J. K. , a 43. -ročného B. K. - všetkých bez pracovného pomeru tým, že využil ich naliehavú potrebu zabezpečiť stravu a iné základné potreby pre seba a rodiny z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré menovaní nemali. Pre seba žiadal plnenie finančných dlhov vo výške 50-100% úroku zo zapožičanej sumy. Svojim konaním takto pre poškodených spôsobil škodu vo výške minimálne 150.000, - Sk pre každého z nich. Ján K. je zadržaný, umiestnený v cele policajného zaistenia a bol daný návrh na jeho vzatie do väzby.

Objasnenie tr. činu podnecovania

Policajný orgán ÚJKP, odboru skráteného vyšetrovania, oddelenia Stará Ľubovňa, dňa 26.02.2004 vzniesol obvinenie z trestného činu podnecovania, viackrát súdne trestanému, 42-ročnému K. H. z obce Lomnička, ktorý dňa 25.02.2004 v čase o 12.10 hod. v obci Lomnička pred Obecným úradom, na verejne prístupnom mieste počas nakrúcania TV Markíza verejne podnecoval na trestný čin krádeže tam prítomných občanov obce Lomnička slovami „ Rómovia budeme kradnúť? “ na čo dav odpovedal „ Áno. “ a následne slovami „ Všetko čo sa dá? “ na čo dav opäť odpovedal „ Áno. “ , pričom táto skutočnosť bola v uvedený deň odvysielaná aj v hlavnej spravodajskej relácií TV Markíza o 19.00 hod.
Policajný orgán na K. H. zadržal a spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. ( 2-roky alebo peňažný trest)

Vyšetrovateľ ÚJaKP OR PZ vo Vranove vzniesol dnešného dňa ďalším 15 ženám a 1 mužovi z obce Čaklov , okr. Vranov obvinenie z tr. činu lúpeže formou spolupáchateľstva v zmysle Trestného zákona, ktorí dňa 24.2.2004 lúpežne prepadli predajňu potravín v obci Čaklov. ( Obvineným hrozia tresty odňatia slobody od 5 -12 rokov).

Krádež vlámaním :
Dňa 27.2.2004 o 00.30 hod. po polnoci sa vlámal do predajne potravín v nákupnom stredisku v obci Raslavice okr. Bardejov 25-ročný Róbert C. z miestnej obce. Policajným preverovaním bolo zistené, že menovaný dlažobnou kockou rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách do NS a sklenenú výplň na dverách vedúcich do predajne potravín. Pri krádeží vecí (alkohol, cigarety, rybie výrobky, sladkosti a iné potraviny si svietil zápalkami. Keď chcel vybrať peniaze z registračnej pokladnice a pripáliť si cigaretu, horiaca zápalka mu spadla do registračnej pokladnice, ktorá sa následkom toho vznietila a rozšíril sa požiar na celú predajňu. Menovaný sa zľakol a z miesta činu ušiel. Odcudzením tovaru firme Komfos Prešov s.r.o. vznikla škoda vo výške cca 2000, - Sk a poškodením zariadenia a tovaru predajne uvedeným požiarom škoda vo výške cca 1.400.000, - Sk.
Menovaný hneď skoro ráno bol policajtmi zadržaný je mu vznesené obvinenie pre trestný čin krádeže vlámaním a trestný čin poškodzovania cudzej veci. Hrozí mu trest odňatia slobody vo výške 1 - 5 rokov.

Dňa 26.2.2004 oznámil na OO PZ Prešov - juh konateľ spoločnosti CAD-UP Internacional s.r.o. Prešov, že v dobe od 22.00 hod. dňa 25.2.2004 do 06.00 hod. dňa 26.2.2004, vykonal neznámy páchateľ krádež vlámaním do uvedenej spoločnosti. odkiaľ z kancelárie konateľa ukradol 1 notebook s príslušenstvom, 2 počítače , rôzne komponenty do počítačov a z pokladničky hotovosť 32 000. -Sk, čím spoločnosti CAD-UP Internacional spôsobil celkom škodu 250 932. -Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.
 

Vyberte región