Objasnenie falšovania bankoviek, väzba úžerníkov, lúpež, ...

29.02.2004 Celý región

Policajtom ÚJKP KR PZ v Prešove v spolupráci s policajtmi ÚJKP OR PZ Humenné a OO PZ v Snine sa bleskovo podarilo vypátrať skupinu falšovateľov bankoviek ope...
Policajtom ÚJKP KR PZ v Prešove v spolupráci s policajtmi ÚJKP OR PZ Humenné a OO PZ v Snine sa bleskovo podarilo vypátrať skupinu falšovateľov bankoviek operujúcich v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.

Objasnenie falšovania bankoviek:
Dňa 27.2.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné začal trestné stíhanie vo veci tr. činu falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 2 Tr. zákona. Vyšetrovaním bolo zistené, že dňa 21.2.2004 v presne nezistenom čase, v obci Pichne, okr. Snina, v sále obecného úradu počas konania tanečnej zábavy, isté osoby zaplatili za útratu pracovníkovi vo výčape 4 ks bankoviek nominálnej hodnoty 1.000. - Sk, sériového čísla G 62935628, ktoré vykazovali znaky falzifikátu.

Dňa 28.2.2004 oznámila čašníčka pracujúca v pohostinstve v obci Kochanovce, okr. Humenné, že za predaný tovar jej platili dvaja neznámi chlapci bankovkou nominálnej hodnoty 1000, - Sk. , sériového čísla G 62935628, ktorá vykazovala znaky falzifikátu. Keď oznamovateľka upozornila chlapcov na túto skutočnosť, tak z pohostinstva ušli.

Na miesto činu bola vyslaná výjazdová skupina OR PZ Humenné a vzájomnou spoluprácou s policajtmi OO PZ Snina a policajtmi oddelenia ekonomickej kriminality ÚJKP KR PZ v Prešove bolo zistené, že falšovateľmi sú:
- ml. I. M. z Kolonice, okr. Snina - žiak ZŠ
- ml. T. P. tiež z Kolonice, okr. Snina- študent strednej školy
- 18-ročný Ján. H. z Kolonice, okr. Snina - študent strednej školy
- 53-ročný J. D. z Kolonice - nezamestnaný
- 21-ročný V. G. z Kolonice - nezamestnaný
- 20-ročný P. L. zo Sniny - nezamestnaný.

J. H. a V. G. vo februári tohto roku v presne nezistenom čase v obci Kolonica, okr. Snina v jednom z rodinných domov prostredníctvom počítača a farebnej tlačiarne
vyrobili najmenej 60 kusov bankoviek nominálnej hodnoty 1000, - Sk sériového čísla G, tieto si rozdelili na polovicu v úmysle dať ich ako pravé do obehu.
Na platení falzifikátmi sa podieľali aj ostatní členovia skupiny, aj keď vedeli, že
uvedené bankovky nie sú pravé. P. L. s nimi platil za tovar nielen v okolí bydliska, ale aj v Košiciach.

Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ v Humennom všetkým šiestim vzniesol obvinenie pre
trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 2 Tr. zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa §9 ods. 2 Tr. zákona. Zároveň vyšetrovateľ zadržal obvinených J. H. , V. G. a J. D. a boli umiestnení v cele policajného zaistenia na OR PZ Humenné.

Väzba:
Dňa 27.2.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Humennom vzatý do väzby obvinený 43-ročný z Hostovíc , okr. Snina, , doposiaľ netrestaný, pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a Tr. zákona. Menovaný dňa 24.2.2004 o 19.30 hod. doma v kuchyni sa s nožom v ruke vyhrážal zabitím svojej manželke, čím u nej vzbudil obavu, že svoje vyhrážky uskutoční. Väzba je vykonávaná v ÚVV Košice. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Dňa 27.2.2004. bol rozhodnutím Okresného súdu v Starej Ľubovni vzatý do väzby obvinený 43-ročný Koloman H. , bytom Lomnička , okr. Stará Ľubovňa, 11 krát súdne trestaný, pre trestný čin podnecovania podľa § 164 Tr. zákona. Menovaný dňa 25.2.2004 o 12.10 hod. v obci Lomnička pred budovou OÚ na verejne prístupnom mieste počas nakrúcania televízneho šotu pre TV Markíza, verejne podnecoval na tr. čin krádeže tam prítomných občanov so slovami „ všetko čo sa dá“ , načo dav odpovedal „ áno“ . Spravodajský šot bol odvysielaný vo večerných správach TV Markíza dňa 25.2.2004 o 19.00 hod.. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje OSV ÚJKP OR PZ Stará Ľubovňa. (Prípad bol v piatok zverejnený ako podnecovanie )

Lúpež, zadržanie:
Dňa 26.2.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou obvinenie pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zákona 25-ročnému R. G. , bytom Soľ , okr. Vranov nad Topľou, nezamestnanému, 4 krát súdne trestanému. Menovaný dňa 11.2.2004 o 11.00 hod. pod vplyvom alkoholu v kuchyni rodinného domu v mieste bydliska sa vyhrážal zabitím svojmu 77-ročnému starému otcovi, bytom tamtiež, že keď mu nedá peniaze, tak ho zabije. Keď mu tento odmietol peniaze dať tak zobral sekeru a s touto sa zahnal na poškodeného a od svojho konania ustúpil až na upozornenie cudzieho muža . Tieto vyhrážky zopakoval dňa 19.2.2004 o 13.00 hod. s nožom, keď žiadal 200. -Sk a dňa 26.2.2004 o 12.30 hod. , keď opakovane v mieste bydliska žiadal od starého otca peniaze. Obvinený bol zadržaný vyšetrovateľom, umiestnený v CPZ OO PZ Slovenská Kajňa, okr. Vranov nad Topľou a bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Lúpež:
Dňa 26.2.2004 o 19.05 hod. oznámila na linku 158 OR PZ Humenné, predavačka videopožičovne v Humennom, že o 19.00 hod. bola lúpežne prepadnutá neznámym páchateľom. Vyšetrovaním bolo zistené, že keď zatvárala vchodové dvere videopožičovne, vtlačil ju dovnútra maskovaný muž so šálom na tvári a čapicou, ľavou rukou ju chytil pod krk a v druhej držal nôž. Pri barovom pulte jej povedal, aby nekričala a aby mu vydala peniaze, pričom ho chytila za nôž, čím si spôsobila drobnú ranu na ľavej ruke. Z obáv o zdravie a život mu hodila na pult peniaze v improvizovanom mincovníku z umelej hmoty s mincami a bankovkami v celkovej sume najmenej 2 000. -Sk a z miesta činu ušiel. Firme Družstvo Centrum Humenné, bola spôsobená škoda 2 000. -Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Objasnenie lúpežného prepadnutia
Dňa 26.2.2004 o 20.23 hod. oznámila na linku 158 OR PZ Prešov 16-ročná, Prešovčanka , že dňa 26.2.2004 o 20.00 hod. bola lúpežne prepadnutá v obci Jarovnice, okr. Sabinov, keď vystúpila z autobusu spolu so svojou maloletou sestrou. Vyšetrovaním bolo zistené, že ich lúpežne prepadli na ceste šiesti Rómovia, kde na neosvetlenom mieste ich povalili na zem, kopali do nich a bili ich rukami. Poškodenej z rúk vytrhli športový ruksak s oblečením a jej sestre dámsku koženú kabelku s peňažnou hotovosťou 40. -Sk, mobilným telefónom a s vecami ušli do lesa, čím im bola spôsobená škoda 8 500. - Sk. Nebolo im spôsobené žiadne zranenie.
Ako páchatelia tejto lúpeže boli vypátraní 6 Jarovničania - 2 mladiství a 4 maloletí.
Mladiství sú zadržaní v cele policajného zaistenia a bol daný návrh na ich vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Policajná akcia:
V čase od 20.00 hod. dňa 27.2.2004 do 03.00 hod. dňa 28.2.2004 bola vykonaná v okresoch Levoča a Kežmarok policajná akcia zameraná na predchádzanie a zisťovanie prípadov súvisiacich s alkoholizmom a toxikomániou. Do akcie bolo zapojených celkom 37 policajtov. Počas akcie boli monitorované rómske osady a pohostinské zariadenia v oboch okresoch, bolo prekontrolovaných 50 osôb. Bol zistený 1 poznatok o trestnom čine porušovania autorského práva na diskotéke v meste Spišská Belá, okr. Kežmarok a bolo zistených 15 priestupkov, z toho v 1 prípade išlo o podávanie alkoholu maloletému a v 6 prípadoch podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám. Za 8 priestupkov boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 3.300. - Sk, 7 priestupky boli oznámené na správne konanie príslušným obvodným úradom. K rušivým javom počas akcie nedošlo.

Dňa 28.2.2004 boli rozhodnutím Okresného súdu v Poprade vzatí do väzby obvinení
- 39-ročný Vincent P. , bytom Lipt. Teplička , okr. Poprad,
- 55-ročná Ružena P. , bytom tamtiež,
- 45-ročný Jaroslav Č. , bytom Lipt. Teplička 1 krát súdne trestaný,
- 53-ročný Rudolf F. bytom Lipt. Teplička, 3 krát súdne trestaný,
Obvinení sú stíhaní pre trestný čin úžery podľa § 9 ods. 2, § 253 ods. 1 Tr. zákona, ktorého sa dopustili tým, že od roku 1993 až doposiaľ, pre poškodených M. Z. , nar. 1982, bytom Lipt. Teplička, J. Z. nar. 1971, bytom Lipt. Teplička , M. P. nar. 1984, bytom Lipt. Teplička M. P. , nar. 1981, bytom Lipt. Teplička a A. ŠČ. , nar.1983, bytom Lipt. Teplička , poskytovali zneužívajúc ich tieseň, zjavne nevýhodné pôžičky v sumách od 500. - do 5.000. - Sk, za ktoré žiadali 20 %-ný úrok, čím ich dostali do stavu neustáleho zadĺženia a nedostatku prostriedkov na obživu svojich rodín. Uvedeným konaním každý z obvinených získal majetkový prospech vo výške 12.000. - až 20.000. - Sk. Väzba je vykonávaná v ÚVV Ružomberok. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Dňa 27.2.2004 boli rozhodnutím Okresného súdu v Starej Ľubovni vzatí do väzby obvinení : M. M. nar. 1963, bytom Košice Západ, 12 krát súdne trestaný
- J. S. , nar. 1955, bytom Michalovce, 19 krát súdne trestaný.
Obvinení sú stíhaní pre pokus trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 247 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zákona, ktorého sa dopustili tým, že dňa 26.2.2004 o 21.00 hod. spoločne s M. V. , nar.1967, bytom Košice Staré mesto, vylomili bočné vchodové dvere na odorizačnej stanici SPP a.s. Bratislava, nachádzajúcej sa pri ceste č. I/68 v katastri obce Kyjov, okr. Stará Ľubovňa a snažili sa demontovať a ukradnúť plynový kotol zn. Tiger Protherm v hodnote 33.000. - Sk. Na mieste činu boli zaistení hliadkou OO PZ Stará Ľubovňa, ktorá monitorovala okolie v rámci prijatých opatrení. Obvinená M. V. je stíhaná na slobode. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Dňa 28.2.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Poprade vzatý do väzby obvinený
Dušan Č. , nar. 1958, bytom Mengusovce , okr. Poprad, nezamestnaný, 7 krát súdne trestaný, Obvinený je stíhaný pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a ods. 1, 2 Tr. zák. , ktorého sa dopustil tým, že v dobe od začiatku roku 2000 sa viackrát vyhrážal zabitím svojej manželke. Dňa 31.12.2003 polial horľavou látkou zariadenie bytu a toto podpálil, čím u manželky vzbudil obavy o svoje zdravie o život. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Krádež vozidla:
V čase od 17.00 do 17.40 hod. neznámy páchateľ ukradol mot. vozidlo zn. RENAULT Trafic, EČV BA-801GG, žltej farby, ktoré bolo zaparkované pred hypermarketom TESCO v Poprade. Vozidlo bolo bez nákladu. Krádežou bola pre fy REPRE s.r.o. Bratislava, spôsobená škoda 618.000. - Sk. Krádež oznámil na linku 158 OR PZ Poprad vodič vozidla. Po vozidle a páchateľovi bolo vyhlásené pátranie. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.
 

Vyberte región