Mesto Prešov žiada od EÚ projektmi vyše 318 miliónov na obnovu škôl

06.03.2004 Celý región

Sumu vyše 318 miliónov Sk žiada od Európskej únie mesto Prešov na rekonštrukciu a obnovu objektov základných škôl prostredníctvom podaných projektov v rámci ...
Sumu vyše 318 miliónov Sk žiada od Európskej únie mesto Prešov na rekonštrukciu a obnovu objektov základných škôl prostredníctvom podaných projektov v rámci operačného programu Základná infraštruktúra. Zoznam vybraných 11 škôl odsúhlasil tunajší parlament na svojom mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 26. februára.

Urobil tak preto, lebo uzávierka predkladania žiadostí v prvom kole je k pondelku 1. marca 2004. Spoluúčasť mesta je päť percent. Hodnota všetkých projektov aj s ňou je potom vyše 335, 5 milióna Sk, vrátane dane z pridanej hodnoty.
Oprávnené náklady v každom projekte sú na také práce ako komplexné zateplenie objektu, kompletná výmena okien, rekonštrukcia striech, bleskozvodnej sústavy a sociálnych zariadení. Z podaných žiadostí sa až päť týka budov základných škôl, ktoré boli postavené začiatkom 80. rokov minulého storočia v rámci vtedajšej komplexnej bytovej výstavby na dnes najobývanejšom tunajšom sídlisku Sekčov. Najvyššie celkové náklady a to bezmála 38 miliónov Sk by mali byť podľa podaného projektu na obnovu školy na Sibírskej ulici. O asi dva milióny Sk sú nižšie na školu na Prostejovskej ulici, ktorá je na druhom najľudnatejšom prešovskom sídlisku - tzv. \"trojke\".
Správu o predkladaných projektoch poslanci schválili jednomyseľne. Viacerí však neočakávajú, že ich podanie sa skončí úspechom.
V roku 2003 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov dostali zo štátneho rozpočtu vyše 436 miliónov Sk. Ak v tomto roku dostane 95 percent z tejto sumy, podľa ohlásenej štátnej garancie, tak by mesto disponovalo sumou nižšou o necelých 22 miliónov Sk. Dlhy za rok 2003 vznikli bezmála 5, 52 milióna Sk.

(jj)
 

Vyberte región