Nadácia Pontis chce cenou Via Bona Slovakia oceniť firmy a podnikateľov

06.03.2004 Celý región

Nadácia Pontis za podpory Citibank (Slovakia) a.s. vyhlásila tento rok už štvrtý ročník ceny VIA BONA SLOVAKIA, ktorej cieľom je motivovať firmy aj podnikate...
Nadácia Pontis za podpory Citibank (Slovakia) a.s. vyhlásila tento rok už štvrtý ročník ceny VIA BONA SLOVAKIA, ktorej cieľom je motivovať firmy aj podnikateľov-jednotlivcov, aby v rámci svojich možností materiálne alebo finančne podporovali charitatívne a verejnoprospešné aktivity v komunite, v ktorej pôsobia.

Návrhy na ocenenie konkrétnych firiem aj jednotlivcov môžu zasielať obdarované subjekty, ako aj samotní darcovia do 15. apríla 2004. Cena VIA BONA SLOVAKIA sa realizuje pod záštitou prvého prezidenta SR Michala Kováča, veľvyslanca USA na Slovensku Ronalda Weisera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka.

Ako ukazujú skúsenosti z udeľovania ocenení Via Bona Slovakia z predchádzajúcich rokov, mnoho slovenských firiem si už vytvorilo tzv. darcovskú, resp. filantropickú stratégiu, podľa ktorej postupujú pri výbere projektov, ktoré finančne alebo nefinančne podporujú, čo je v súlade s medzinárodným trendom. Firmy takisto zvyšujú tlak na efektívne využívanie darovaných peňazí, prípadne si sami organizujú transparentné grantové kolá, v ktorých finančné prostriedky prerozdeľujú. Tento rok firmám pribudla ďalšia možnosť ako podporiť dobročinnosť - a síce podporiť neziskové organizácie 2% z odvedenej dane právnických osôb (v minulosti mohli 1% svojich daní darovať len fyzické osoby, pre ktoré sa toto percento od nového roka takisto zvýšilo na 2%). Cieľom ceny Via Bona Slovakia je práve motivovať firmy aj jednotlivcov, aby verejnoprospešné aktivity podporovali a oceniť a verejne poďakovať firmám, ktoré tak už robia.

Nominácie na ocenenia VIA BONA SLOVAKIA za rok 2003 môžu zasielať obdarované neziskové organizácie a jednotlivci, ako aj samotní darcovia (podnikatelia-jednotlivci a firmy). Všetky nominácie musia byť prijaté v kancelárii Nadácie Pontis do 15. apríla 2004. Nominačný hárok je tiež k dispozícii na web stránke www.pontisfoundation.sk.
Výberová komisia vyberie ocenených v piatich kategóriách:

ˇ Hlavná cena
ˇ Cena za dlhodobé partnerstvo
ˇ Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne
ˇ Cena za odvahu podporiť inovačný projekt
ˇ Čestné uznanie (pre jednotlivcov)

pričom najdôležitejším kritériom výberu nebude výška príspevku, ale jeho prospešnosť pre komunitu, obec, mesto alebo región. Pri výbere ocenených bude brať výberová komisia do úvahy tieto kritériá:

ˇ Dar bol poskytnutý jednotlivcovi alebo mimovládnej organizácii na verejno-prospešnú činnosť v jednej z nasledujúcich oblastí: rozvoj komunity, vzdelávanie, ochrana ľudských práv, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, tradícií alebo humanitné a iné aktivity.
ˇ Podnik alebo podnikateľ chápe svoj dar ako sociálnu investíciu a nie ako protihodnotu za poskytnutú propagáciu.
ˇ Vzťah medzi darcom a obdarovaným nie je ovplyvnený osobným záujmom alebo výhodou (napr. získanie výhodnej zmluvy na poskytnutie služieb a podobne).
ˇ Darca prejavuje záujem o spôsob použitia daru.
ˇ Darca opakovane podporil alebo podporuje jednotlivcov alebo MVO a ich projekty v komunite.
ˇ Mimovládna organizácia zo získaného daru realizovala projekt, ktorého výsledky sú viditeľné a merateľné.
ˇ Poskytované prostriedky musia byť získané legálnou cestou a v súlade s etickými normami podnikania.

Výberová komisia bude tiež prihliadať na:

ˇ Možnosti nominovaného podnikateľa alebo firmy vzhľadom na jeho veľkosť a kapacitu (počet zamestnancov)
ˇ Región, v ktorom nominovaný podporuje verejnoprospešné aktivity.
ˇ Druh podpory (finančná, materiálna, služby alebo iná).

Ocenené firmy a jednotlivci si ceny VIA BONA SLOVAKIA prevezmú osobne na slávnostnom galavečeri v júni 2003.

Viac informácií Vám poskytne Dáša Maňková, Nadácia Pontis, tel. 02/5296 2215, fax 02/5263 2362, e-mail: dasa@pontisfoundation.sk.
 

Vyberte región