Policajná akcia, lúpež, zadržanie

11.03.2004 Celý región

Policajná akcia:\r\nDňa 10.3.2004 v čase od 16.00 do 20.00 hod. bola vykonaná v meste Poprad preventívno - bezpečnostná akcia zameraná na zabezpečenie kľudu, v...
Policajná akcia:
Dňa 10.3.2004 v čase od 16.00 do 20.00 hod. bola vykonaná v meste Poprad preventívno - bezpečnostná akcia zameraná na zabezpečenie kľudu, verejného poriadku a nerušeného priebehu kultúrneho podujatia „ Vieme dávať - posolstvo rómskej kultúry pre Európu“ , ktoré sa pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Poprade.

Do akcie bolo zapojených 18 policajtov. Bolo tiež využitých 10 vojakov Armády SR. Na podujatí vystúpilo cca 50 účinkujúcich a zúčastnilo sa ho cca 350 divákov, z toho cca 300 Rómov. K narušeniu verejného poriadku, ako ani k iným rušivým javom nedošlo.

Lúpež, zadržanie:
Dňa 10.3.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Prešov vzniesol obvinenie pre trestný čin lúpeže podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1 Tr. zákona : 49-ročnému Elemírovi K. , trvale hlásenému na adrese Košice - sever, bezdomovcovi, a 33-ročnému Jánovi N. , trvale hlásenému na adrese Humenné, bezdomovcovi . Obvinení dňa 9.3.2004 o 20.30 hod. pred stanicou SAD na Košickej ulici v Prešove pristavili 48-ročného M. M. z Kožuchova okr. Trebišov, bezdomovca, od ktorého žiadali peniaze na víno. Keď menovaný odmietol, fyzicky ho napadli a zvalili na zem, kde ho bili a kopali a prehľadali mu odev. Z vrecka kabáta mu zobrali 420. - Sk a 4 ks časopisov NOTA BENE, čím mu spôsobili škodu 480. - Sk. Poškodený utrpel zranenie s dobou liečenia a PN 7 dní. Vyšetrovateľ PZ obvinených v zmysle § 75 Tr. poriadku zadržal a podal návrh na ich vzatie do väzby. Sú umiestnení v CPZ OR PZ Prešov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Týranie blízkej osoby, zadržanie:
Dňa 10.3.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad vzniesol obvinenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a/ b/, ods. 2 písm. c, d/ Tr. zákona Františkovi M. , nar. 1965, bytom Spišská Belá, , 2 krát súdne trestanému. Obvinený od roku 1990 spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej manželke bytom tamtiež, ktorú viackrát zbil a kopal po celkom tele a jej, ako aj ich dvom maloletým deťom často odopieral stravu a osobnú hygienu a vyháňal ich z bytu. Poškodená viackrát utrpela ľahké zranenia, ktoré si zo strachu pred ďalším násilím nenechala lekársky ošetriť. Vyšetrovateľ PZ obvineného v zmysle § 75 Tr. poriadku zadržal a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Je umiestnený v CPZ OR PZ Kežmarok. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Lúpež:
Dňa 10.3.2004 o 19.30 hod. došlo na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku k lúpežnému prepadnutiu 29-ročného muža z Vrbového , okr. Kežmarok. Menovaného, ktorý prechádzal po chodníku pred starým futbalovým štadiónom napadli dvaja neznámi Rómovia, z ktorých jeden držal v ruke nôž a vyzval poškodeného , aby im vydal peniaze. Následne ho udrel dvakrát päsťou do tváre a obaja mu prehľadali odev, pričom z vrecka nohavíc mu zobrali mobilný telefón zn. MOTOROLA T28 a peňažnú hotovosť 4.000. - Sk. K zraneniu poškodeného nedošlo, bola mu spôsobená škoda 5.000. - Sk. Po páchateľovi a ukradnutých veciach bolo vyhlásené pátranie. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

V Sabinove bol v priebehu dňa 11.3.2004 z firmy ULTRA PLAST s.r.o. Lipany ukradnutý jeden vibrátor - elektromotor, čím pre uvedenú firmu bola spôsobená škoda vo výške 14.500, - Sk.

Objasnenie krádeže vlámaním. V noci z 10.3.2004 na 11.3.2004 pri vlámaní do predajne potravín a pohostinstva v Bardejove boli vyrušení a prichytení pri čine hliadkujúcimi policajtmi OO PZ Bardejov 4 páchatelia ( 3 mladiství z obce Petrová a jeden dospelý z obce Cígeľka). Mali už nakradnutý rôzny tovar potravinárskeho aj drogistického charakteru a alkohol poschovávaný v igelitových vreciach a taškách asi 40 m od objektu pri ceste a brali ešte ďalšie veci. Svojim konaním spôsobili škodu majiteľke predajne a pohostinstva vo výške 55.000, - Sk. Prípad vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Objasnenie krádeže vlámaním do bytu.
Dňa 9.3.204 bol v tlačových správach zverejnený pod č. 7 prípad krádeže vlámaním, kde majiteľovi bytu boli ukradnuté predmety v hodnote 14.000, - Sk. Policajtmi oddelenia skráteného vyšetrovania v Kežmarku bol ako páchatelia zistení a usvedčení dva Kežmarčania - 19-ročný Roland J. a 21-ročný Marek M. Vlámanie do bytu vykonali pomocou kľúčov, ktoré predtým ukradli dcére majiteľa bytu. Ukradnuté prstene založili v záložni a peniaze si rozdelili. Policajný orgán im vzniesol obvinenie pre trestný čin krádeže a porušovania domovej slobody a stíha ich na slobode.
 

Vyberte región