Telekomunikačný úrad (TÚ) SR odviedol do štátneho rozpočtu 330,24 milióna Sk.

11.03.2004 Celý región

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR odviedol do štátneho rozpočtu 330,24 milióna Sk, čím prekročil plánovaný príjem o takmer 80,24 miliónov Sk.
Najväčší podiel na príjme úradu tvorili úhrady spojené so správou frekvenčného spektra, ktoré dosiahli výšku 269,7 milióna Sk. Rozpočet TÚ SR predstavoval 109,23 milióna Sk, z ktorého úrad z dôvodu viazanosti prostriedkov na konkrétne výdavky napokon ušetril 9 miliónov Sk. Rozpočet úradu v roku 2003 predstavoval len tretinu skutočného príjmu úradu.

TÚ SR okrem odvedenej sumy vyberá časť svojich príjmov v kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do štátneho rozpočtu ako tržby z predaja kolkov. Tieto tržby sa mesačne odvádzajú daňovému úradu a v roku 2003 predstavovali hodnotu viac ako 650 tis. Sk.

Za rok 2002 TÚ SR priniesol do štátneho rozpočtu takmer 3,4 miliardy Sk, čím prekročil upravené plánované príjmy o približne 32 miliónov Sk. Celkový príjem úradu v roku 2002 významne ovplyvnili príjmy za licencie UMTS, ktoré stáli 3 miliardy Sk.
 

Vyberte región