Situácia v Křižíku, a. s., v konkurze zostáva nejasná

12.03.2004 Celý región

Situácia v konkurznom konaní výrobcu elektromerov firmy Křižík, a. s. , Prešov zostáva aj po stretnutí zainteresovaných strán v Prešove 8. marca nejasná.
Vyplynulo to z vyjadrení predákov Odborového zväzu (OZ) KOVO pred novinármi po jeho skončení.
Kritická situácia vo firme sa pritom ďalej dramatizuje. Z jej asi 550 zamestnancov je v súčasnosti polovica doma na 60 percent mzdy. Ak sa konkurzné konanie, trvajúce bezmála rok, neuzavrie, dôjde od začiatku apríla t. r. k hromadnému prepúšťaniu, ktoré sa dotkne asi 150 zamestnancov. Celá firma ide v súčasnosti na 30 až 40 percent svojej výrobnej kapacity.
Odborárski predáci preto konštatovali svoju pripravenosť vyvinúť tlak na správcu konkurznej podstaty, aby konal efektívne.
Na stretnutie iniciované OZ KOVO neprišiel ani správca konkurznej podstaty a ani jeden z rozhodujúcich bývalých vlastníkov firmy - úpadcu Stanislav Čorej.
Predseda OZ KOVO Emil Machyna informoval, že v piatok 5. marca neboli otvorené na konkurznom súde obálky s ponukami nových možných vlastníkov, pretože stále je nerozhodnuté o viacerých žalobách na pravosť a výšku pohľadávok, ako aj o predpojatosti či už konkurznej sudkyne, alebo samotného správcu konkurznej podstaty.
Hlavní veritelia úpadcu - Istrobanka, a. s. , VÚB, a. s. a Komerční banka, a. s. , konštatovali, že sú ochotní stiahnuť všetky svoje žaloby, potrebujú však záruky oživenia firmy.

(jj)
 

Vyberte región