Na základe 126 dohôd je v aktivačnej činnosti v okresoch PO a SB 3980 osôb

12.03.2004 Celý región

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Prešove a s pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov podpísal doteraz 126 dohôd s organizátormi aktivačnej či...
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Prešove a s pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov podpísal doteraz 126 dohôd s organizátormi aktivačnej činnosti. Ako na tlačovej konferencii v Prešove 11. marca predstavitelia úradu zdôraznili, 115 zmlúv je s obecnými úradmi, zvyšné s mimovládnymi organizáciami, nadáciami a právnickými či fyzickými osobami.

Na základe zmlúv pracuje 3980 evidovaných nezamestnaných v hmotnej núdzi. Podľa vyjadrenia riaditeľa odboru zamestnanosti úradu Ľubomíra Molčana môže tento počet na základe už dnes prejaveného záujmu žiadateľov vzrásť do polovice marca t. r. na vyše päťtisíc. Podľa neho je to dobrá situácia, keďže ľudí bez práce zaradených do štatistiky úradu a zároveň v hmotnej núdzi je na území oboch okresov asi deväť tisíc.
Mária Horská z úradu konštatovala, že viac záujmu o využitie tejto možnosti očakávajú od právnických a fyzických osôb v obciach okresov. Nad 100 evidovaných zamestnaných v hmotnej núdzi zamestnali na drobné obecné služby v Nižnom Slavkove, Lipanoch, Veľkom Šariši (až 250), Terni, Šarišských Michaľanoch a v Lemešanoch.

(jj)
 

Vyberte región