Chystajú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 až 2015

02.05.2007 Prešov

Prešov 2. mája (TASR) - Úroveň rozvoja regiónu je taká nízka, že strategickými prioritami v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHaSR PSK) na roky 2008 až 2015 je všetko.
Konštatoval to na dnešnej tlačovej konferencii v Prešove generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja (ARR) PSK Artúr Benes.
Agentúru zriadenú PSK poverilo krajské zastupiteľstvo koncom roku 2006 vypracovať uvedený dokument, ktorého existencia je rozhodujúcou podmienkou aj z hľadiska prijímania pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie v tomto jej programovacom období.
Benes zvýraznil, že hlavnou podmienkou rozvoja je podstatné skvalitnenie základnej infraštruktúry na území PSK. Kraj by mal využiť pre svoj rozvoj v oblasti cestovného ruchu prírodné krásy.
Podľa aktuálneho stavu realizácie prác na vytvorení PHaSR Benes predpokladá, že celý dokument by mohol krajský parlament dostať na schválenie na svoje prvé zasadnutie začiatkom roka 2008. Zatiaľ má ARR za sebou prvú selekciu expertov do viacerých pracovných skupín, vznikla aj riadiaca komisia zložená z piatich poslancov PSK vrátane podpredsedu PSK Milana Barana. Do nového dokumentu zapracujú výsledky analýz z plnenia prvého PHaSR PSK na roky 2004 až 2006, z realizácie viacerých koncepcií, ktoré má PSK pre oblasť školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, dopravy a kultúry.
PSK má na analytické práce spojené s vyhotovením PHaSR vynaložiť 1,6 milióna Sk, ARR pridá zo svojich zdrojov ďalších 400 tisíc Sk.
 

Vyberte región