SARIO odštartovala sériu stretnutí Road Show v krajských mestách

14.05.2007 Prešov

Prešov 14. mája (TASR) - Sériu stretnutí s predstaviteľmi samosprávy a podnikateľských kruhov v krajských mestách odštartovali dnes v Prešove predstavitelia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Podujatie s názvom Road Show III. potrvá do 23. mája a má poskytnúť informácie pre samosprávy a miestnych podnikateľov o nových príležitostiach na spoluprácu so SARIO.
Pred asi 30 starostami obcí a primátormi miest v Prešovskom kraji odzneli nové informácie o možnostiach rozvoja regiónov, podmienkach získania investorov či možnostiach budovania a rozvoja priemyselných parkov v novom programovom období Európskej únie 2007 - 2013. V minulom skrátenom plánovacom období EÚ sa napríklad vďaka spolupráci so SARIO podarilo zriadiť priemyselné parky na 4 miestach v Prešovskom kraji - v Poprade, Snine, Lipanoch a Prešove-Záborskom. Dovedna v celej SR bolo úspešných 12 takýchto projektov a samosprávy dostali približne 1,8 miliardy Sk nenávratných finančných príspevkov (NFP).
Riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov SARIO Alexander Ballek v tejto súvislosti informoval, že medzi 5 najvážnejšími problémami žiadateľov o poskytnutie NFP na podporu budovania a rekonštrukciu infraštruktúry boli aj neprávoplatné stavebné povolenia, absencia súhlasu Slovenského pozemkového fondu či neexistencia schváleného územného plánu obce, ktorá sa o NFP uchádzala. Ballek naznačil, že v novom programovom období sa priemyselné parky na zelenej lúke už nebudú podporovať, ale len parky v tzv. hnedej zóne so starými environmentálnymi záťažami.
SARIO spustilo pred vyše polrokom činnosť informačného centra, ktorého hlavným cieľom je operatívna komunikácia a efektívna distribúcia informácií medzi zahraničím a podnikateľskými subjektmi v SR. Doteraz sa v ňom zaregistrovalo viac než 600 domácich subjektov a vyše 220 subjektov zo zahraničia. Spracovalo sa v ňom 928 dopytov, z nich bolo 770 zo zahraničia. Na ich základe došlo k vyše 220 obchodným kontaktom. V Prešovskom kraji sa v súčasnosti vďaka tomuto centru realizuje do 30 obchodných prípadov. V Prešove pracujú dve zamestnankyne SARIO. Viacerí účastníci stretnutia sa vyjadrili, že je to málo na celú agendu práce. Práve sprevádzkovanie komplexného informačného systému je jednou zo strategických priorít agentúry v tomto a budúcom roku.
Road Show SARIO pokračuje 15. mája v Košiciach, 16. mája v Žiline, 17. mája v Banskej Bystrici, 18. mája v Trenčíne, 21. mája v Nitre, 22. mája v Trnave a skončí 23. mája v Bratislave, kde bude o deň neskôr aj tlačová beseda o vyhodnotení tejto celej série stretnutí.
 

Vyberte región