Jozef Kalman kandiduje na post prezidenta SR

16.03.2004 Celý región

Prečo?\r\n\r\nJednak ma oslovili ľudia, aby som kandidoval a jednak som nadobudol presvedčenie, že na základe skúseností, ktoré mám, ľudských vlastností, odborný...
Prečo?

Jednak ma oslovili ľudia, aby som kandidoval a jednak som nadobudol presvedčenie, že na základe skúseností, ktoré mám, ľudských vlastností, odborných vedomostí a určitých organizačných schopností môžem v prípade zvolenia za prezidenta ich využiť a aktívne prispieť k vyriešeniu mnohých súčasných problémov. Jednoducho si trúfam, že na základe toho, čo som urobil, o. i. bol som aj podpredsedom vlády SR, môžem byť dobrým prezidentom.

Zmysel?

Dnešné Slovensko potrebuje určitú formu zmierenia a zjednotenia na najpodstatnejších otázkach svojho vývoja. Skúsenosti z vyjednávania, z riešenia zložitých problémov mám a mnohí hovoria, že celkom úspešne som obstál. Dokázal som skĺbiť požiadavky odborárov, zamestnávateľov s možnosťami štátu. V tom čase, keď som odchádzal z funkcie podpredsedu vlády vzrástla reálna mzda o 7 percent. Alebo ďalší pozitívny výsledok - významnou mierou som prispel vyjednávaním, rokovaním a riešením k historickému zmiereniu gréckokatolíkov a pravoslávnych veriacich. Pod mojím vedením bol vypracovaný prvý komplexný program riešenia rómskeho problému v Európe. Už v roku 1997 som sa niekoľkokrát zmienil o tom, že ak nebudeme riešiť problémy Rómov, môže dôjsť k rabovaniu. A dnes je to tu. Zámerne spomínam len tieto problémy, pretože práve ony sú dnes najväčšími v našej spoločnosti. Treba ich riešiť.

Poslanie?

Slovensko je dnes veľmi rozhádané, treba ho zjednotiť. Treba urobiť hrubú čiaru za minulosťou a pozerať sa do budúcnosti. Slovensko musí mať miesto v zjednotenej Európe. Je to jasná požiadavka. Treba ju naplniť, aby sa o Slovensku v Európe hovorilo, že je a nie že bolo. Ako som naznačil, mám skúsenosti s približovaním rozdielnych stanovísk ľudí. To je nutné zvlášť za situácie, keď Slovensko potrebuje riešiť svoje sociálno-ekonomické problémy. Nemôžeme byť v polohe nedôstojných občanov, ožobráčených niektorými sociálnymi skupinami a vlastne tým pádom je nedôstojné celé Slovensko. Chceme byť nedôstojnými v Európe? Mojím cieľom je, aby sa prijala sociálna charta na princípe všeobecného celospoločenského konsenzu. Stanovila by základný kódex, respektíve ciele, normy postavenia človeka v spoločnosti, jeho sociálno-ekonomickú ochranu, kvalitu životnej úrovne a všetko, čo s postavením človeka v spoločnosti súvisí. Týmto cieľom bude musieť byť prispôsobená celá ekonomika a politika. Len tak sa dosiahne, že cieľom politiky bude človek a nie politické strany alebo osobné záujmy politikov.

Ciele?

Chcem tiež prispieť k tomu, aby sa vrátila dôvera ľudí k vláde, parlamentu a k funkcii prezidenta. Ako prezident nechcem zasahovať do každodennej činnosti vlády, ale rozhodne chcem efektívne pôsobiť práve v zlomových situáciách pri riešení najpodstatnejších úloh alebo vážnych problémov. Chcem byť prezidentom pre domácu politickú scénu tak, aby sa všetko robilo pre ľudí. Ako prezident sa budem riadiť tým, čím som sa riadil ako podpredseda vlády, že prezident je pre ľudí a nie ľudia pre prezidenta.

Zmluva?

Ponúkam takúto alternatívu, ponúkam výsledky svojej práce a je na občanovi, či ma bude akceptovať alebo či podľahne zámerne šírenej demagógii z drahej reklamy alebo nie vždy objektívnym prieskumom verejnej mienky. Ľudia by mali zvažovať pri svojej voľbe či dajú hlas tomu, kto sa pričinil o atomizáciu SR, či dajú hlas tomu, kto je síce diplomat, ale z riešenia sociálno-ekonomických problémov nemá žiadne skúsenosti. Ľudia sa musia rozhodnúť aj v tom, či chcú mať prezidenta, ktorý je schopný a chce vyriešiť ich problémy, alebo chcú prezidenta len na reprezentovanie. Nepotrebujeme len reprezentanta, ale predovšetkým osobu, typ prezidenta, ktorý zásadným spôsobom dokáže pomôcť nájsť odpovede na súčasné problémy Slovenska.

Ktorý rozhodca je najlepší?

O ktorom sa nehovorí, ktorého na ihrisku nevidno. Tak je to aj s politikom. O mne sa v zlom nehovorí. Prezident by nemal byť denno-denne pertraktovaný v médiách, aké má problémy. Mal by to byť sviatok, ak prezident povie niečo ľudu.

Odkaz?

Tézy môjho programu, všetky informácie o mne sú na internetovej adrese www.jozefkalman.sk.

(jj)
 

Vyberte región