Projekt „Úspory energie“

18.03.2004 Celý región

Ceny energií každoročne rastú a dostávajú sa na reálnu trhovú hodnotu. Preto azda nikomu nie je ľahostajné, koľko sa jej v domácnosti spotrebuje a koľko za ň...
Ceny energií každoročne rastú a dostávajú sa na reálnu trhovú hodnotu. Preto azda nikomu nie je ľahostajné, koľko sa jej v domácnosti spotrebuje a koľko za ňu zaplatíme.

Ak nechceme vydávať za energiu stále viac peňazí, musíme sa naučiť správne ju využívať a tam, kde je to možné, spotrebu znížiť. Pri uplatnení zásad efektívneho hospodárenia možno za rok ušetriť veľké množstvo energie a teda aj finančných prostriedkov - 7 000 až 12 000 SK! Mnoho z nás však nevie, ako na to.
Energetické centrum Bratislava (ECB) preto pripravilo projekt

„ Úspory energie“

V rámci projektu ponúkame slovenským domácnostiam a širokej verejnosti možnosť využiť bezplatné energetické poradenstvo.
Jeho obsahom je poskytovanie informácií v oblasti zníženia spotreby energie a možností úspor finančných prostriedkov. Experti stavebného a strojníckeho inžinierstva a energetiky poskytnú svojim klientom objektívne a komplexné poradenstvo na špičkovej úrovni a to v týchto oblastiach:
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií,
Vykurovanie a zabezpečenie tepelnej pohody,
Príprava teplej i studenej vody,
Spotreba vody,
Vetranie, klimatizácia, vzduchotechnika,
Spotreba elektrickej energie (osvetlenie, elektrospotrebiče),
Dispozičné riešenie objektov,
Obnoviteľné energetické zdroje a ich uplatnenie,
Kvalita vnútorného prostredia.

Poradenstvo sa rozbieha vo všetkých krajských mestách Slovenska, v pobočkách Stavebnej sporiteľne Wüstenrot.

Využiť ho môžete aj v PREŠOVE v servisnom centre Stavebnej sporiteľne Wüstenrot na Hlavnej 131 a to v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00 hod!

Na konzultáciu je potrebné vopred sa telefonicky objednať na telefónnom čísle 02/593 000 91 a je vhodné si priniesť aj príslušnú dokumentáciu - účty za energiu, projekt domu alebo rekonštrukcie bytu, fotografiu domu a pod.
 

Vyberte región