Daňovníci sa s priznaniami opäť neponáhľajú

20.03.2004 Celý región

Tohoročná situácia v podávaní daňových priznaní v obvode Daňového úradu (DÚ) I. Prešov sa zatiaľ podobá tej z minulých rokov.
Podľa riaditeľa úradu Mariána Kočiščáka očakávajú prevzatie daňových priznaní od 12 500 subjektov. Riaditeľ DÚ II. Prešov Anton Karahuta uviedol, že oni očakávajú priznania od 36 tisíc subjektov s rôznou daňovou povinnosťou.
Na tlačovej konferencii v Prešove 12. marca obaja riaditelia oznámili, že daňové priznania preberajú úrady nepretržite denne od 8. do 16. hodiny, v posledných dňoch marca aj do 18. hodiny.
Kočiščák upozornil, že po novele príslušného zákona sú daňové úrady povinné, na rozdiel od minulosti, keď len \"mohli\", udeliť sankciu tomu daňovému subjektu, ktorý odovzdá daňové priznanie čo len deň po termíne. Pokuta je minimálne 0, 2 percenta za deň zo sumy uvedenej v daňovom priznaní. Navyše je sankčný úrok po dobu štyroch rokov za oneskorenú úhradu dane, splatnú dňom podania daňového priznania. Neskoršia žiadosť o úľavu z takéhoto úroku nie je možná. Dane do 10 tisíc Sk sa dajú na oboch úradoch zaplatiť v hotovosti v pokladni.
Daňovníci opakujú chyby, že napr. podávajú daňové priznania na tlačive, ktoré si neštandardne odkopírovali. Musia ho nanovo vyplniť na riadne predpísanom formulári. Ten je aj na internetovej adrese www.drsr.sk. Nemožno tiež dať len pečiatku firmy do kolónky názov subjektu, treba ju riadne vyplniť v súlade so záznamom v Obchodnom registri SR.
Riaditeľ Daňového riaditeľstva, pracovisko Prešov Miroslav Duda pripomenul, že na spomínanej internetovej adrese majú daňovnicí množstvo potrebných údajov. Zvýraznil, že po novele zákona sú mimoriadne prísne sankcie za porušenie ustanovení o daňovej povinnosti. Preto je lepšie s DÚ komunikovať, ako sa mu vyhýbať.
V Prešovskom kraji je dovedna 14 DÚ, v každom okrese po jednom, v Prešove sídlia dva.

(jj)
 

Vyberte región