Prešovského výrobcu elektromerov v konkurze chce PPC Finance

20.03.2004 Celý región

PPC Finance, a. s. , Žiar nad Hronom je jediným záujemcom o kúpu výrobcu elektromerov Křižík, a. s. , Prešov v konkurze. Médiá o tom 15. marca informoval spr...
PPC Finance, a. s. , Žiar nad Hronom je jediným záujemcom o kúpu výrobcu elektromerov Křižík, a. s. , Prešov v konkurze. Médiá o tom 15. marca informoval správca konkurznej podstaty prešovský advokát Michal Pirník.

O tom, či dôjde k dohode o novom vlastníkovi, rozhodne schôdza veriteľov zvolaná na 5. apríla t. r. na Krajský súd v Košiciach.
Pirník na margo ponuky PPC Finance povedal, že nemožno ju hodnotiť z hľadiska lukratívnosti. \"V prvom rade je dobré, že je záujemca o kúpu firmy a o udržanie súčasného stavu zamestnanosti, \" konštatoval. Pirník už ohlásil na príslušný úrad práce hromadné prepúšťanie 250 zamestnancov k 29. februáru t. r. Napokon termín posunul do konania schôdze veriteľov.
Podľa neoficiálnych zdrojov PPC Finance ponúka za prešovskú firmu 44 miliónov Sk s prísľubom zachovať terajších 550 pracovných miest. Predsedom predstavenstva spoločnosti je Jaroslav Haščák, členmi Vladimír Brodňan a Roman Závodský, teda ľudia finančnej skupiny Penta. Vyplýva to z výpisu z obchodného registra na internete.
Člen predsedníctva Odborového zväzu KOVO za Prešovský kraj Jozef Balica konštatoval, že odbory budú pokračovať v tlaku na všetkých, ktorí môžu urýchliť konkurzné konanie. Pripravujú preto aj protestné zhromaždenie pred košickým súdom v deň schôdze veriteľov.

(jj)
 

Vyberte región