Päťročnú spoluprácu múzeí v Bardejove a v Bochni rozvíja ďalšia výstava

06.06.2007 Bardejov

Bardejov 6. júna (TASR) - Výstava Poľské maliarstvo 19. a 20. storočia, ktorej vernisáž sa konala dnes, rozvíja ďalej päťročnú spoluprácu múzeí v Bardejove a v poľskom meste Bochnia pri Krakove.
Kolekcia 50 obrazov vytvorených od prvej polovice 19. storočia až do sklonku 20. storočia bude inštalovaná vo výstavnej sieni Šarišského múzea (ŠM) do 6. júla. Podľa riaditeľa múzea Františka Guteka ide o veľmi kvalitný výber z bohatého zbierkového fondu partnerského Múzea Stanislawa Fischera. Majú v ňom asi 1000 obrazov.
Vernisáž využili predstavitelia oboch inštitúcií na dohodnutie obsahu ďalšej spolupráce. Tou by mala byť počas tohtoročnej jesene výstava Umenie gréckokatolíkov na Slovensku, ktorú pripraví ŠM na takto presne sformulovanú požiadavku poľských kolegov, keďže nie je veľmi známa táto konfesia v Poľsku a jej veriaci žijú súvisle predovšetkým na severovýchodnom Slovensku. ŠM vyberie zo svojich zbierok liturgické predmety, modlitebné kríže, kalichy, omšové rúcha duchovných či ikony, čo sú písané obrazy svätých umiestnené aj na ikonostasoch.
Naposledy v roku 2006 Bardejovčania v Bochni predstavili súbor 50 sakrálnych plastík zo svojich zbierok pod názvom Od gotiky do neogotiky. Rok pred tým na Dňoch Bochni prezentovali postavu svätca Sv. Mikuláša, patróna Bochnie, rôznymi umeleckými dielami, maliarskymi, drevorezbárskymi či ikonopiseckými, ktoré má ŠM.
Bochnia je svetoznáma soľnými baňami, avšak múzam žičila už od stredoveku. Ako zdôraznil riaditeľ poľskej inštitúcie a umelecký historik Jan Flasza, mesto bolo centrom maliarstva a zostáva ním s menšími obmenami stále. Jeden z jeho predstaviteľov Mikuláš z Bochnie v polovici 15. storočia pracoval na výzdobe bardejovského rímskokatolíckeho kostola - súčasnej Baziliky Minor sv. Egídia.
ŠM má okrem toho aktívne kontakty s ďalšími dvoma poľskými múzeami - v Sosnowci pri Katoviciach a v Krosne.
 

Vyberte región