Predstavení kňazských seminárov sa zišli v Prešove

28.06.2007 Prešov

Prešov 28. júna (TASR) - Výmena a hodnotenie skúseností z formovania seminaristov a hľadanie účinnejších výchovných foriem nových adeptov kňazstva tvorili hlavný obsah stretnutia predstavených kňazských seminárov. Jeho ...
Stretnutie predstavených kňazských seminárov katolíckej cirkvi zo Slovenska, Čiech a Moravy sa konalo 17. -krát a po ôsmich rokoch sa opätovne uskutočnilo v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Ide o súčasť Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Podľa informácie riaditeľa úradu Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove Ľubomíra Petríka boli medzi 45 účastníkmi stretnutia aj dvaja predstavení z gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode.
Súčasťou programu boli spoločné slávenia svätých liturgií, spoločná modlitba a pracovné stretnutia v skupinách, na ktorých si predstavení seminárov vymieňali skúsenosti z prípravy kandidátov kňazstva. S prednáškou vystúpil pomocný banskobystrický biskup Tomáš Galis. Informoval aj o príprave Pastoračného a evanjelizačného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007–2013.
Stretnutie malo celý rad sprievodných akcií a návštev, jeho účastníci si prezreli Prešov, Bardejov a Bardejovské Kúpele.
 

Vyberte región