Vstup SR a PR do Schengenu kvalitatívne zmení spoluprácu regiónov v pohraničí

03.07.2007 Bardejov

Bardejovské Kúpele 3. júla (TASR) - Vstup Slovenska a Poľska do Schengenu vytvorí kvalitatívne nové podmienky pre spoluprácu prihraničných regiónov oboch štátov.
Zhodli sa na tom účastníci 12. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktorej dvojdňový program sa skončil dnes v Bardejovských Kúpeľoch.
Po podpise protokolu z 12. zasadnutia komisie jej predseda za slovenskú časť, štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Vladimír Čečot pre TASR povedal, že \"pohraničie prestane byť pohraničím\". Predseda poľskej časti komisie Wieslaw Tarka, štátny tajomník MV PR, dodal, že cezhraničná slovensko-poľská spolupráca je cieľavedomá, v mnohých oblastiach je na dobrej, až veľmi dobrej úrovni. \"To však neznamená, že vzťahy nemôžu byť ešte aj lepšie, \" dodal. Konkretizoval to napríklad na projektoch rozvoja cestnej infraštruktúry a hlavnou požiadavkou do budúcnosti je, aby bola kompatibilná z oboch strán. Predmetom rokovania boli také okruhy bilaterálnej spolupráce, ako hospodárstvo, spolupráca chovateľov oviec a kôz, dopravná infraštruktúra, kúpeľníctvo, cezhraničný trh práce, slovensko-poľské euroregióny, špeciálne základné školy a poskytovanie služieb malých a stredných podnikateľov v pohraničí.
Na margo spolupráce liečebných kúpeľov v slovensko–poľskom pohraničí, ako sú Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Krynica, Wysowa, Iwonicz Tarka poznamenal, že netreba ju vnímať ako konkurenčnú, ale ako vzájomnú podporu pri skvalitňovaní služieb. Podľa prijatého protokolu je \"v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti perspektíva liečebného kúpeľníctva v Európe\".
Na zasadnutí zhodnotili činnosť pracovných skupín pre hraničné priechody a dopravu, hospodársku spoluprácu, ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo, vzdelávanie a výmenu mládeže, pôdohospodárstvo a výživu, územné plánovanie a výstavbu, prácu a sociálnu politiku, spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách a pre ochranu zdravia a zdravotnícku záchrannú službu.
Komisia privítala iniciatívu autodopravcov a podporila Slovenskú agentúru pre cestovný ruch vo Varšave zaviesť pravidelné autobusové linky z Varšavy a Krakova na Slovensko cez termálne kúpaliská a lyžiarske strediská. Navyše podľa komisie treba podniknúť viacero krokov s cieľom využiť letisko Poprad - Tatry ako bránu do tatranského regiónu vrátane poľského Zakopaného. Slovensko-poľským a poľsko-slovenským domom v Bardejove, Kežmarku a v Nowom Targu odporučila organizovať spoločné výstavy výtvarných prác zdravotne postihnutých žiakov z pohraničia.
Ďalšie zasadnutie komisie bude v prvom polroku 2008 na území Poľska.
 

Vyberte región