Pokus o vraždu, krádeže, falošná bankovka, týranie dieťaťa, nález utopennca

24.03.2004 Celý región

Pokus vraždy, zadržanie:\r\nDňa 23.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP KR PZ Prešov obvinenie pre trestný čin pokusu vraždy podľa § 8 ods. 1 k § 219 ods. 1 Tr. z...
Pokus vraždy, zadržanie:
Dňa 23.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP KR PZ Prešov obvinenie pre trestný čin pokusu vraždy podľa § 8 ods. 1 k § 219 ods. 1 Tr. zákona 51-ročnej Anne P. , bytom Poprad.

Menovaná dňa 22.3.2004 v čase o 18.15 hod. vo svojom byte fyzicky napadla svojho 54-ročného manžela Milana P. bytom tamtiež, tak, že ho kuchynským nožom bodla do ľavej strany hrudníka, čím mu spôsobila bodnú ranu s vnútorným krvácaním do dutiny, s dobou liečenia a PN 42 dní. Poškodený je hospitalizovaný v NsP Poprad. Obvinená bola po predchádzajúcom súhlase prokurátora z OP Poprad zadržaná a umiestnená v CPZ na OR PZ Prešov. Bol podaný návrh na jej vzatie do väzby. Prípad vyšetruje ÚJKP KR PZ Prešov.

Násilník je už zadržaný
Dňa 23.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou obvinenie pre trestný čin lúpeže a pokusu znásilnenia podľa Tr. zákona - 30-ročnému Milanovi K. , bytom Vranov nad Topľou, viackrát súdne trestanému.
Obvinený dňa 23.3.2004 v čase o 00.05 hod. vo Vranove nad Topľou, na sídl. Juh pred obytným blokom lúpežne prepadol zozadu 25-ročnú Vranovčanku a z pravého ramena strhol čiernu kabelku, v ktorej mala fin. hotovosť 3.500. - Sk, osobné doklady a z miesta činu ušiel. K zraneniu poškodenej nedošlo a vznikla jej škoda 6.200. - Sk. Poškodenej bola vrátená kozmetika v hodnote 1.000. - Sk a slnečné okuliare zn. Polaroid v hodnote 1.400. - Sk.
Obvinený sa dopustil predtým ešte jednej lúpeže dňa 11.3.2004 v čase okolo 21.25 hod. keď prepadol 20-ročnú Vranovčanku, ktorej odcudzil veci a tým spôsobil škodu vo výške 6.200, - Sk.
Obvinený dňa 12.3.2004 sa pokúsil v nočných hodinách v jednom z blokov na sídlisku znásilniť mladú ženu, ale bol vyrušený jedným z obyvateľov bloku tak ušiel.
Obvinený bol vyšetrovateľom zadržaný a umiestnený v cele policajného zaistenia na OR PZ Vranov nad Topľou. Bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Dňa 23.3.2004 o 08.30 hod. oznámil na OO PZ Prešov - juh 58-ročný muž z Prešova, že dňa 22.3.2004 v čase o 21.00 hod. ho v Prešove na Ulici Pod Táborom, na zastávke MHD prepadli neznámi páchatelia. Šetrením na mieste bolo zistené, že páchatelia k poškodenému pristúpili odzadu, nezisteným predmetom ho udreli po krku a keď spadol na zem, zo zadného vrecka nohavíc mu ukradli 500. - Sk, osobné doklady a z miesta činu ušli. Poškodením ošatenia mu vznikla škoda 1.550, - Sk. Poškodený utrpel zranenie s dobou liečenia a PN do 7 dní. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby:
Dňa 23.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné obvinenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 215 ods. 1, písm. b/ Tr. zákona:
- 36-ročnému nezamestnanému Milanovi F. , bytom Snina, 1 krát súdne trestanému a jeho 36-ročnej manželke , nezamestnanej, 1krát súdne trestanej.
Menovaní od mesiaca október 2003 do 3.12.2003 v byte týrali svojho maloletého 6-mesačného syna , tak, že mu bezdôvodne odopierali stravu, nevyhnutnú osobnú starostlivosť, hygienu a zdravotnú starostlivosť, následkom čoho bol ich syn dňa 3.12.2003 hospitalizovaný na detskom odd. NsP v Snine, kde pri prijatí na oddelenie bol vychudnutý, špinavý, namodravý, bez podkožného tuku o hmotnosti 2 650 g, pričom jeho pôrodná hmotnosť bola 2 940 g. Stíhaní sú na slobode. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Výskyt podozrivej bankovky
Dňa 23.3.2004 o 08.20 hod. osobne oznámila na ÚJKP OR PZ Bardejov predavačka kníh predajne Egídius na Radničnom námestí v Bardejove, že zaistila pri prepočítavaní tržby falzifikát bankovky nom. hodnoty 1000. - Sk, sériového čísla G 09970117, ktorú predložil pri platení neznámy páchateľ. Bankovka nevykazuje všetky bezpečnostné znaky a bude zaslaná na skúmanie do skúšobne platidiel NBS Bratislava. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Krádež vlámaním do predajne Lafar vo Vranove bola neznámym páchateľom vykonaná dňa 23.3.2004 o 04.00 hod a odcudzené boli voňavky položené na výkladnom pulte čím pre majiteľku predajne vznikla škoda vo výške 18.000, - Sk. Prípad realizuje ÚJKP Vranov.
8/Dňa 23.3.2004 oznámila na OO PZ Prešov-Juh mladá pracovníčka jednej z prešovských zmenárni, že doposiaľ neznámy páchateľ jej ukradol 100.000, - Sk a to tak, že v uvedený deň ju prišiel požiadať neznámy klient o výmenu 2.500, - EUR na slovenské koruny. Následne na to jej predložil uvedenú sumu, ktorú menovaná skontrolovala a vrátila mu 1.150, - EUR a zároveň pripravila 100.000, - Sk na výmenu. Medzitým on ju požiadal o opätovné prekontrolovanie bankoviek. Následne na to neznámy páchateľ využil jej nepozornosť a z pultu jej zobral 100.000, - Sk, ktoré pridržiavala dlaňou pričom si pri sebe ponechal aj 1150, - EUR, ktoré predtým mu vydala a ušiel na neznáme miesto. Zmenárni vznikla škoda 46.000, - Sk.

Krádež vlámaním
Dňa 23.3.2004 o 17.00 hod doposiaľ nezistený páchateľ v obci Duplín, okr. Stropkov nezisteným predmetom rozbil okno na pravých predných dverách motorového vozidla zn. Nissan Vanette, ktoré bolo zaparkované na parkovisku pred predajňou potravín a z toho odcudzil dámsku kabelku s finančnou hotovosťou 11.000, - Sk a osobnými dokladmi a vecami, čím takto poškodenej spôsobil škodu vo výške 14.350, - Sk.

Krádež vlámaním
V presne nezistenom období od mesiaca december 2003 do 23.3.2004 neznámy páchateľ prestrihol pletivo oplotenia stavby regulačnej stanice plynu pred obcou Hostovice, okr. Snina, následne vypáčil vchodové dvere do miestnosti budovy, kde zo steny odmontoval 2 ks kotlov zn. TERM 14 TX PRO, čím takto pre SPP a.s. Bratislava, lokálne centrum Michalovce spôsobil škodu vo výške 30.000, - Sk. Prípad vyšetruje odel. skrát. vyš. Snina UJKP OR PZ Humenné.

V presne nezistenom čase od 13.3.2004 do 11.00 hod dňa 23.3.2004 neznámy páchateľ vypáčil kovové dvere na budove vodojemu na hospodárstve Bačovňa v katastrálnom území obce Kamenica n/Cirochou, odkiaľ odcudzil 3 ks elektromotorov a neupresnené množstvo medených káblov, čím pre firmu AGRO LUK s.r.o. spôsobil škodu 33.000, - Sk. Prípad vyšetruje oddel. skrát, vyš. Humenné ÚJKP OR PZ Humenné.

V čase od 23.10 hod dňa 22.3.2004 do 05.15 hod dňa 23.3.2004 neznámy páchateľ v Poprade rozbil sklenenú výplň okienka na predajnom stánku, následne vnikol do vnútra , odkiaľ odcudzil rôzne druhy cigariet, cukroviniek, alkoholických nápojov, časopisy a telefónne karty, ako aj mince v hotovosti 1.200, - Sk, čím takto spôsobil majiteľovi celkovú škodu vo výške 53.200, - Sk. Dokumentuje prípad oddel. skrát. vyš. Poprad ÚJKP OR PZ Poprad.

Krádež
Dňa 23.3.2004 okolo 13.45 hod neznámy páchateľ v predajni potravín na Nám. Sv. Egídia v Poprade využil nepozornosť nakupujúcej a z kabelky prevesenej cez plece jej ukradol finančnú hotovosť a rôzne doklady, čím jej spôsobil škodu vo výške 6.000, - Sk.

Rovnako dňa 22.3.2004 okolo 19.00 hod neznámy páchateľ v predajni potravín v Poprade využil nepozornosť nakupujúcej a tejto z kabelky prevesenej cez plece ukradol osobné doklady, platobné karty a iné doklady, čím poškodenej spôsobil škodu 4.000, - Sk. Obidva krádeže dokumentuje oddel. skrát. vyš. Poprad ÚJKP OR PZ v Poprade.

V období od 27.2.2004 do 23.3.2004 neznámy páchateľ v katastri mesta Levoča, lesnej oblasti 04 Levočské Lúky, lokalite zvanej Kinwald neoprávnene vyrúbal a ukradol drevnú hmotu a to smreky, borovice, duby, osiky, jasene, čím takto krádežou spôsobil celkovú škodu 100.000, - Sk ku škode Lesov mesta Levoča s.r.o. Dokumentuje oddel. skrát. vyš. Levoča ÚJKP OR PZ Poprad.

Nález mŕtvoly
Dňa 23.3.2004 o 15.30 hod pri prechádzaní okolo potoka v obci Kamienka, pri Obecnom úrade zbadal v potoku o skaly zachytené telo muža mladistvý z Kamienky, čo následne oznámil starostovi obce, ktorý privolal lekára NsP Stará Ľubovňa, ktorý na mieste konštatoval smrť, pravdepodobne utopením. Podľa vyjadrenia lekára k smrti mohlo dôjsť okolo 11.00 hod dňa 23.3.2004. Zavinenie zo strany cudzej osoby nebolo zistené. Nariadil vykonať zdravotno bezpečnostnú pitvu. Telo nebohého bolo prevezené na súdne lekárstvo NsP Poprad. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o 52-ročného Jána A. bytom Kamienka, okr. Stará Ľubovňa. Prípad dokumentuje oddel. skrát. vyš. Stará Ľubovňa ÚJKP OR PZ Poprad.

Krádež vlámaním bola zaznamenaná aj v Sabinove v noci na 23.3.2004. Do predajne Pánska konfekcia sa vlámal neznámy páchateľ, ktorý odcudzil pánske košele, pánske nohavice a iné odevy ako aj z pokladne finančnú hotovosť 600, - Sk, čím pre majiteľku predajne vznikla škoda vo výške 12.000, - Sk. Vyšetruje oddelenie skráteného vyšetrovania Sabinov ÚJKP OR PZ Prešov.
 

Vyberte región