PSK musí optimalizovať sieť svojich zdravotníckych zariadení

25.03.2004 Celý región

Na stretnutí predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Jána Gajdoša a námestníčky generálneho ri...
Na stretnutí predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Jána Gajdoša a námestníčky generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Evy Andrejčákovej 24. marca nedošlo ku konkrétnej dohode o zániku zdravotníckych zariadení. Informovali o tom zainteresovaní na tlačovej konferencii v Prešove po svojom rokovaní.

Rozhodnutie o tom pripadne samotným riaditeľom piatich nemocníc s poliklinikou (NsP) druhého typu, ktorých zriaďovateľom je PSK. Gajdoš i Andrejčáková zhodne tvrdili, že vstupom SR do Európskej únie k 1. máju sa ruší platnosť minimálnych cien v slovenskom zdravotníctve. Premietne sa do hospodárenia zdravotníckych zariadení. Andrejčáková informovala, že zdroje poistného systému zostali na úrovni roku 2003, preto treba podniknúť adekvátne kroky. \"Neprišla som však do Prešova určovať, aké oddelenie v ktorej nemocnici má byť zavreté, \" povedala.
Predseda komisie zdravotníctva zastupiteľstva PSK Peter Bizovský kritizoval, že celý proces sa najviac negatívne prejaví na pleciach riaditeľa nemocnice. On sám ako poslanec PSK je riaditeľom NsP v Starej Ľubovni.
NsP v Humennom, Levoči, Starej Ľubovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou vytvorili svojím hospodárením za rok 2003 dovedna stratu asi 320 miliónov Sk. Pôvodne sa však očakávala vyššia - do 400 miliónov Sk. V týchto zariadeniach pracovalo do tri tisíc ľudí, najviac 864 v NsP Andreja Leňa v Humennom. V nej aj najviac v porovnaní s rokom 2002 poklesol počet pracovníkov, a to z 1037.
Zastupiteľstvo PSK schválilo v závere roka 2003 koncepciu transformácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti PSK
s cieľom optimalizovať sieť. Podľa vedúceho odboru zdravotníctva Úradu PSK Andreja Begu nie sú preto tieto otázky nové. \"Musíme ich však rýchlo riešiť, \" dodal.

(jj)
 

Vyberte región